Blog

Příznivější podmínky investičních pobídek

13. ledna 2021  ·  Ing. Martin Bednář

Na přelomu roku došlo k úpravě Nařízení vlády č. 221/2019, kterým jsou definovány podmínky pro získání investiční pobídky. Bez ohledu na region stále platí, že investiční pobídku je možno využít na pořízení strojního vybavení či investic do ...

Hydrogel, jenž by mohl napomáhat opravám poškozených nervů

15. prosince 2020  ·  Mgr. Zdeňka Březinová

Poranění periferních nervů, tedy tkání přenášejících bioelektrické signály z mozku do zbytku těla, často vede k chronické bolesti, neurologickým poruchám či paralýze až invaliditě. Vědci v prestižním vědeckém měsíčníku ACS Nano nyní publikovali ...

Tvorba technického dokumentu jako tvůrčí činnost

6. listopadu 2020  ·  Jaroslav Polák

O práci specialisty technické dokumentace jsme na našem blogu již psali v článcích Podstata práce specialisty technické domkumentace a Tvorba dotačních projektů na výzkum a vývoj ve společnosti RESEA. Jedná se o činnost, která vyžaduje analytické myšlení, ...

Vědci z MIT vyvinuli jednoduchou a nízkonákladovou technologii pro podávání výkonných léků, které jsou příliš viskózní na to, aby mohly být vpraveny do těla běžnými injekčními stříkačkami. Tato subkutánní (podkožní) injekce byla vyvinuta jako ...

Cíle výzkumu a vývoje

15. října 2020  ·  Mgr. Zdeňka Březinová

Věnuje-li se firma nebo jednotlivec výzkumně-vývojovému (VaV) projektu, musí mít jasno v tom, čeho hodlá projektem dosáhnout. Bez jasně stanoveného cíle není možno definovat konkrétní parametry projektu a stanovit obsah jednotlivých VaV činností.Existují v ...

Mikroskopické kráčející roboty řízené laserovou technologií

9. října 2020  ·  Mgr. Zdeňka Březinová

Výzkumný tým vedený vědci z Cornellské a Pensylvánské univerzity uveřejnil v časopise Nature článek „Elektronicky integrované sériově vyráběné mikroskopické roboty“ (Electronically Integrated, Mass-Manufactured, Microscopic Robots), v němž přibližuje ...

Faktory technické nejistoty

5. října 2020  ·  Mgr. Zdeňka Březinová

Faktory technické nejistoty (FTN) jsou jedním z nejzákladnějších kamenů výzkumu a vývoje (VaV). Existuje ještě několik dalších podmínek, které je nutno splnit, má-li firma či subjekt zájem odepsat si z daní náklady vynaložené na VaV projekt, bez FTN se ...

Roboti vnímající prostor jako lidé

24. září 2020  ·  Mgr. Zdeňka Březinová

Aby mohli roboti reagovat na lidské příkazy a plnit je v roli plnohodnotných domácích pomocníků, budou muset být schopni vnímat své fyzické okolí jako lidé. K učinění veškerých nezbytných rozhodnutí, si budou muset umět vytvářet mentální model svého ...

„DNA origami“: skládáním DNA k identifikaci pravidel pro vývoj vakcín

16. září 2020  ·  Mgr. Zdeňka Březinová

Metodou skládání DNA do struktur podobných virům vytvořili vědci z MIT v laboratorní misce částice podobné viru HIV. Tyto částice vyvolávají silnou reakci lidských imunitních buněk a časem by mohly sloužit jako vakcína proti HIV. Díky možnosti skládat ...

Nové tetování: kreslení elektroniky na pokožku

8. září 2020  ·  Mgr. Zdeňka Březinová

V budoucnu by lidé mohli být schopni monitorovat své zdraví jednoduchým kreslením tužkou po pokožce. Skupina inženýrů z University of Missouri zveřejnila studii, v níž se zabývá možností vytvářet zařízení pro sledování lidského zdravotního stavu ...