Blog

Co znamená souvislost s větším celkem?

16. listopadu 2018  ·  Jaroslav Polák

Jedním z nejdůležitějších kritérií, které je při posuzování VaV projektu bráno v potaz, je kromě přítomnosti ocenitelného prvku novosti a vyjasnění výzkumné nebo technické nejistoty (což jsou hlavní kritéria), tzv. souvislost s větším celkem (SVC). ...

Nejčastější chyby v dokumentaci výzkumu a vývoje

26. října 2018  ·  Jaroslav Polák

Je vždy velká škoda, když firma investující do výzkumu a vývoje a uplatňující odčitatelnou položku musí nakonec daň doplatit kvůli formálním nedostatkům. A takové případy se bohužel skutečně stávají.Správce daně ve svých vyjádřeních k projektům ...

Evropská Komise navrhla v rámci dlouhodobého rozpočtu EU na období 2021-2027 alokovat 100 miliard EUR na výzkum a inovace, což je dosud nejvyšší částka směřující na výzkum a inovace. Nově navržený program Horizon Europe, který plynule naváže na svého ...

Čtvrtá výzva programu Úspory energie byla vyhlášena již počátkem července 2018, příjem žádostí však probíhá až do 29. dubna 2019. Realizace projektu v této výzvě musí být ukončena nejpozději k 31. 12. 2022, je tak dost času na přípravu projektu i ...

Noc vědců 2018

5. října 2018  ·  Bc. Iveta Macková

Dnes v noci se uskuteční další ročník celorepublikové vědecko-popularizační akce Noc vědců s celorepublikovým tématem 100 let české státnosti.V České republice se Noc vědců koná již po třinácté a každým rokem se rozšiřuje do dalších měst. ...

Konference České dny pro evropský výzkum

12. září 2018  ·  Ondřej Matoušek

Letos se 25. října uskuteční v Praze již 16. ročník konference České dny pro evropský výzkum. Tuto událost pořádá ve spolupráci Technologické centrum AV ČR a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Bližší informace o hlavních tématech a ...

Čtvrtá veřejná soutěž programu Trio

3. září 2018  ·  Ing. Martin Bednář

Dne 3.9.2018 byla Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) vypsána čtvrtá veřejná soutěž dotačního programu Trio. Jedná se o jeden ze základních programů podpory výzkumu a vývoje, který je zaměřen především na náročnější projekty realizované ve ...

Vyhodnocení IV. výzvy programu Aplikace

6. srpna 2018  ·  Ing. Martin Bednář

Ministerstvo průmyslu na obchodu na svém webu zveřejnilo výsledky IV. výzvy programu Aplikace. Hranice pro schválení projektu nakonec vzrostla pouze nepatrně na 64,5 bodu (hranice pro splnění podmínek této výzvy byla 60 bodů). Veškeré naše projekty blíže ...

Nové výzvy v programu ICT a sdílené služby

3. srpna 2018  ·  Ing. Martin Bednář

Koncem srpna budou pro příjem žádostí otevřeny dvě výzvy programu ICT a sdílené služby se zaměřením na podporu budování a modernizace datových center, resp. zřizování a provoz center sdílených služeb.Budování a modernizace datových centerpro příjem ...

Dotace na výzkum a vývoj - zhodnocení roku 2017

24. července 2018  ·  Ing. Martin Bednář

Léto představuje ideální čas pro bilancování nad uplynulou sezónou. Vzhledem k tomu, že se jedná rovněž o čas, když Agentura pro podnikání a inovace (API) zveřejňuje hodnocení loňských projektů v dotačním programu Aplikace, můžeme bilancování ...