Blog

Nová technologie autonomního přistávání letadel

9. července 2019  ·  Bc. Ondřej Matoušek

Vědečtí pracovníci z Technické univerzity Mnichov představili novou technologii plně autonomního přistávání letadel, která byla již ověřena v reálných podmínkách. Nově vyvinutý systém nevyžaduje žádné technické vybavení na straně letiště, v ...

Autorství v současné vědě a výzkumu

21. června 2019  ·  Bc. Iveta Macková

Nedávný výzkum, který provedli John P. A. Ioannidis, Richard Klavans a Kevin W. Boyack ukázal, že podle databáze Scopus jsou někteří vědci až neuvěřitelně aktivní v psaní vědeckých článků. Hlubší analýza poukázala, že není vše tak, jak se na první ...

Prázdniny ve znamení investičních dotací

17. června 2019  ·  Ing. Martin Bednář

Dne 14.6.2019 byl aktualizován harmonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. V průběhu letních prázdnin budou vyhlášeny lokální i celorepublikové investiční výzvy. Pojďme si nejzajímavější možnosti blíže ...

V dubnu 2019 padlo zásadní soudní rozhodnutí ve věci sporu správce daně (žalovaného, dále jen FÚ) s daňovým subjektem (žalujícím), jenž svůj daňový odpočet na výzkum a vývoj (dále též VaV) realizoval prostřednictvím naší společnosti RESEA ...

Trio za námi, TREND před námi

9. dubna 2019  ·  Ing. Martin Bednář

Dnes byly zveřejněny výsledky čtvrté výzvy dotačního programu Trio. Jsme rádi, že jsme v této výzvě (stejně jako v předešlých) opět dokázali uspět a skončili mezi podpořenými projekty. Jako v každé výzvě tohoto programu byla laťka úspěchu vysoko a ...

Nový dotační program TREND potvrzen

30. března 2019  ·  Ing. Martin Bednář

Dne 25.3.2019 vláda schválila znění nového dotačního programu na podporu výzkumu a vývoje TREND. Jedná se o nástupce programu Epsilon, řídicím orgánem zůstává Technologická agentura České republiky (TAČR). Výzva bude otevřena pro příjem žádostí od ...

Změně podmínek pro uplatnění odčitatelné položky na výzkum a vývoj (VaV), kterou jsme na našem blogu před několika dny avizovali, již nic nebrání, aby vstoupila v účinnost, protože rozsáhlé změny daňového balíčku byly 15. 3. 2019 prezidentem republiky ...

Průběžně jsme Vás připravovali na to, že podmínky odčitatelné položky na výzkum a vývoj budou v roce 2019 změněny. Příslušná novela zákona nyní již prošla schvalovacím procesem a čeká se pouze na podpis prezidenta. Účinná by měla být od dubna ...

Evropské strukturální fondy nejsou jedinou možností jak dosáhnout na evropské dotace. Další příležitostí jsou tzv. komunitární programy, které se od operačních programů z pohledu žadatelů liší v několika ohledech. Zatímco v případě operačních ...

Evropská komise spustila nový portál, který obsahuje přehledy grantů a příležitostí ucházet se o veřejné zakázky. Nový portál je tak jediným místem pro vyhledávání a správu evropských grantů a smluv o veřejných zakázkách pro všechny centrálně ...