Blog

Pero detekující nervový plyn a jiné škodlivé výpary

18. srpna 2021  ·  Mgr. Zdeňka Březinová

Vystavení plynům, které nelze cítit, vidět ani jinak smyslově vnímat (typickým příkladem je nervový plyn), může vést k otravě až úmrtí. Schopnost detekovat i další typy výparů (např. těkavé aminy uvolňované ze zkažených potravin) může člověka ...

Kompostovatelné plasty

22. června 2021  ·  Mgr. Zdeňka Březinová

Navzdory snaze o třídění a recyklaci je globálně recyklováno pouze cca 9 % plastů, zbytek končí na skládkách odpadů. Z oněch devíti „zachráněných“ procent se pouze 16 % dočkalo svého přetvoření v nový výrobek. Skutečností je, že výroba nového ...

Ovladatelný nanopapír

16. června 2021  ·  Mgr. Zdeňka Březinová

Vědy o materiálech si rády berou za vzor specifické vlastnosti živých organizmů. Jedním z nejnovějších příkladů toho je vývoj nového druhu nanopapíru (dále též papír), který lze přeměnit z pevného na měkký pouhým stisknutím tlačítka.Jedná se o ...

Přepravní palety se dostaly do kategorie nedostatkového zboží

24. května 2021  ·  Mgr. Hana Chajdová

Na první pohled se může zdát nepochopitelné, že do kategorie „nedostatkové“ se dostalo tak obyčejné zboží, jakým jsou přepravní palety. Vždyť na jejich výrobě není nic složitého. Vstupními surovinami jsou dřevo a spojovací materiál, které by měly ...

Výše finančních prostředků z Evropské unie jsou určovány na základě hodnocení rozvinutosti území, kde budou dotační projekty realizovány. Z hlediska přijímání financí z EU platilo v letech 2014 až 2020 rozdělení regionů v ČR na méně rozvinuté a ...

Extrémně energeticky účinná umělá inteligence je nyní blíže realitě poté, co výzkumníci z University College London (UCL) objevili způsob, jak zlepšit přesnost výpočetního systému. Inspiraci nalezli ve fungování biologického mozku.Umělé inteligence, ...

Americký prezident Joe Biden v březnu 2021 představil plán investic do infrastruktury v hodnotě 2 bilionů dolarů a v této souvislosti upozornil na skutečnost, že vládní investice do výzkumu a vývoje v poměru k HDP v posledních 25 letech klesaly. Proto je dle ...

Vezme si Británie příklad z financování výzkumu a vývoje v US?

13. dubna 2021  ·  Mgr. Hana Chajdová

Uvědomíme-li si, že výzkum a vývoj vytváří pro firmy konkurenční výhodu a tím pádem jej nezanedbávají, můžeme být spokojeni. Naproti tomu státem financovaný výzkum vede k utlumení ekonomického růstu, neboť dojde ke stažení vědců ze soukromého ...

Nástroj na podporu oživení a odolnosti (RRF)

25. března 2021  ·  Ing. Martin Bednář

V návaznosti na hospodářský šok způsobený pandemií Covid-19 představila Evropská komise návrh nařízení, kterým se zřizuje Nástroj na podporu oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF). Tento nástroj podpoří členské státy EU v období ...

Poslední výzvy OPPIK

19. března 2021  ·  Ing. Martin Bednář

Koncem května budou vyhlášeny poslední výzvy z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Půjde o Aplikace, Inovace, Potenciál a ICT a sdílené služby - Digitální podnik. Nejedná se přitom o žádné drobné výzvy, alokace výzev ...