Chytré náplasti monitorují hojení ran a podávají léky

5. srpna 2019  ·  Mgr. Zdeňka Březinová

Vědci ze soukromé výzkumné Tuftsovy univerzity v Medfordu (Massachusetts, USA) pracují na vývoji „chytrých“ náplastí. V nich obsažené senzory monitorují teplotu a pH lidské pokožky a detekují-li, že se rána nehojí správně, elektronickým spínačem uvolní do organismu potřebné množství léku.

Teplota a pH jsou zásadními faktory pro hojení pokožky. Přehled o teplotě je důležitý pro prevenci zánětlivých procesů a pH hraje roli zejména při léčbě chronických ran. Rány, které se hojí normálně, vykazují pH pokožky v rozmezí 5,5–6,5, zatímco hodnoty pH chronických ran šplhají nad 6,5. Nově vyvíjené náplasti sestávají z vrstev, mezi nimiž se nacházejí senzory schopné zachytit specifické biomarkery indikující výši pH, teploty a dokonce okysličení. Opakovaně použitelné mikroprocesory snímají data ze senzorů a zahřátím gelu, který funguje jako přenosové médium, z něj poté do těla uvolní patřičný lék. To vše je umístěno na ani ne tři milimetry tenké průhledné lékařské pásce.

Podle výzkumu publikovaného ve farmakoekonomickém časopise Value in Health je přibližně u 15 % pacientů zapotřebí léčby alespoň jednoho druhu infekce či chronických ran. Většina těchto případů je řešena neambulantně, doma, pacienty jsou však často starší lidé s omezenou možností léčit se sami. Chytré náplasti vyvíjené Tuftsovou univerzitou nabízejí pacientům obvazový materiál schopný monitoringu v reálném čase a léčby méně náročné na zásahy ze strany pacienta či pečovatele.

Projekt již prošel stádiem laboratorních testů a nyní se nachází ve fázi preklinických studií.

Zdroje: https://www.rdmag.com/article/2018/09/smart-bandage-monitors-wound-healing-delivers-drugs, https://now.tufts.edu/news-releases/smart-bandages-designed-monitor-and-tailor-treatment-chronic-wounds