Aktuální dotační příležitosti

10. července 2018  ·  Ing. Martin Bednář

Již několik týdnů jsou k dispozici informace o zásadních dotačních výzvách z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro letošní léto a podzim. Není na škodu si tak stručně připomenout o co, kdy a za jakých podmínek lze žádat.

Aplikace

 • datum vyhlášení 15.6.2018,
 • příjem žádostí od 28.8.2018 do 17.12.2018,
 • podpora výzkumu či vývoje (osobních a materiálových nákladů, režií atd.),
 • dostupné pro malé, střední i velké podniky,
 • míra podpory 25-80 % způsobilých výdajů.

Inovace

 • datum vyhlášení 15.6.2018,
 • příjem žádostí od 26.9.2018 do 27.11.2018,
 • podpora nákupu strojů a zařízení v návaznosti na zavádění nového produktu do výroby,
 • dostupné pro malé, střední i velké podniky,
 • míra podpory 25-45 % způsobilých výdajů.

Potenciál

 • datum vyhlášení 15.6.2018,
 • příjem žádostí od 1.10.2018 do 3.1.2019,
 • podpora nákupu strojů a zařízení v souvislosti s realizací výzkumu a vývoje,
 • dostupné pro malé, střední i velké podniky,
 • míra podpory 25-45 % způsobilých výdajů.

Úspory energie

 • datum vyhlášení 29.6.2018,
 • příjem žádostí od 2.7.2018 do 29.4.2019,
 • podpora opatření vedoucích k energetické úspoře na průmyslových nemovitostech (zateplení, okna, střechy, topení, osvětlení atd.) a nákupu energeticky úsporných strojů,
 • dostupné pro malé, střední i velké podniky,
 • míra podpory 30-50 % způsobilých výdajů.

Nemovitosti

 • datum vyhlášení 22.6.2018,
 • příjem žádostí od 22.10.2018 do 22.5.2019,
 • podpora rekonstrukce brownfieldů či jejich demolice a nové výstavby,
 • dostupné pro malé a střední podniky,
 • míra podpory 35-45 % způsobilých výdajů.

U všech dotačních programů:

 • posoudíme relevanci Vašeho projektu pro dotační účely,
 • pomůžeme Vám sestavit vhodný koncept projektu,
 • doporučíme Vám odborné osoby pro realizaci stavby (je-li nutné, např. Úspory energie či Nemovitosti),
 • sepíšeme žádost včetně všech příloh,
 • připravíme veškeré podklady pro výběrová řízení,
 • vypracujeme veškeré podklady pro projektový management (žádosti o platbu, monitorovací a závěrečné zprávy atd.),
 • obhájíme projekt v případě kontroly řídicího orgánu.

Na níže uvedených kontaktech Vám rád poradím s možnostmi podpory Vašeho záměru.