Českou hlavu získal Miroslav Bárta

10. února 2020  ·  Bc. Iveta Macková

Nejprestižnější české vědecké ocenění za vědu a výzkum – Českou hlavu převzal v listopadu 2019 egyptolog a archeolog Miroslav Bárta prorektor filosofické fakulty Univerzity Karlovy.

Cena Česká hlava je udělována již osmnáct let, přičemž od roku 2006 ji uděluje premiér ČR na základě usnesení vlády a je dotována odměnou 1 milion korun. Vedle uvedeného hlavního ocenění jsou dalším čtyřem vědcům udělovány také další ceny – za invenci, technické a přírodní vědy a přínos v oblasti průmyslu.

Cena Invence byla udělena vědci Janu Brábkovi z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Centra nádorové onkologie, a to za definování nové kategorie protinádorových léčiv, tzv. migrastatik. Další, Cenu Doctorandus za technické vědy, převzal Vojtěch Mrázek z Vysokého učení technického v Brně, kterému se podařilo úspěšně spojit evoluční optimalizaci a návrh elektroniky. Cenu Doctorandus za přírodní vědy obdržel Daniel Bím z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského a Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věc ČR, a sice za výzkum v oblasti aktivace vazeb mezi uhlíkem a vodíkem v organických sloučeninách. Poslední cenu pro vědce za rok 2019, Cenu Industrie získal Mojmír Urbánek a společnost Ciur a.s. z Brandýsa nad Labem za výrobek recyklovaných polymerů Substabit určených pro použití v asfaltových vozovkách. Uvedené řešení umožňuje snížit spotřebu asfaltových pojiv při stavbách silnic o zhruba 15 až 30 procent.

Vedle nejprestižnějších českých ocenění pro tuzemské vědce jsou od roku 2007 udělována také ocenění středoškolským studentům za vítězství v soutěži Česká hlavička a v oblasti učňovského školství probíhá soutěž Machři roku.

Zdroj:
http://www.ceskahlava.cz/cz/ceska-hlava/