Čtvrtá veřejná soutěž programu Trio

3. září 2018  ·  Ing. Martin Bednář

Dne 3.9.2018 byla Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) vypsána čtvrtá veřejná soutěž dotačního programu Trio. Jedná se o jeden ze základních programů podpory výzkumu a vývoje, který je zaměřen především na náročnější projekty realizované ve spolupráci s vysokou školou či výzkumnou institucí. Důležitá je rovněž uplatnitelnost projektů v praxi a jejich zaměření do jedné z oblastí podpory, tzv. KETs – Key Enabling Technologies (fotonika, nano a mikroelektronika, průmyslové biotechnologie, nanotechnologie, pokročilé materiály, pokročilé výrobní technologie). Program Trio není územně omezen, zapojit se do něj tak mohou i pražské firmy.

Žádosti mohou být podávány do 31.10.2018. Projekt může být zahájen nejdříve 1.1.2019, nejpozději 31.8.2019. Maximální délka realizace projektu je 48 měsíců, současně projekt musí být ukončen nejpozději 31.12.2022.

V programu je kladen velký důraz na kvalitu projektů. Hodnocení projektů je prováděno na stobodové škále. Pro schválení projektu je nutno získat 60 bodů, podporovány jsou vzhledem k omezené alokaci a vysokému převisu žádostí projekty, které dosáhly alespoň okolo 90 bodů. Uspět tak mohou pouze obsahově kvalitní projekty s velmi dobře připravenou dokumentací. Podmínky vyplácení dotace jsou však pro žadatele velmi příznivé. Kromě vysoké míry podpory je rovněž důležitá forma vyplácení dotace. Pro každý rok realizace projektu je dotace vyplácena zálohově. Na začátku roku tak má žadatel finance, které může použít k uhrazení výdajů v daném roce. Peníze na účtu tak uvidí dříve, než je reálně musí vynaložit v rámci projektu.

V loňském roce jsme měli v dotacích na výzkum a vývoj 100% úspěšnost. Na tento trend bychom rádi navázali i letos. Zvažujete-li v roce 2019 zahájit projekt výzkumu a vývoje v jedné z podporovaných oblastí, není již důvod otálet. Rád se za Vámi zastavím a proberu s Vámi, zda je Váš projekt projekt pro Trio vhodný.
V rámci našich služeb jsme následně schopni zařídit vše potřebné pro Vaše úspěšné provedení dotačním procesem:

  • posoudíme relevanci Vašeho projektu pro dotační účely,
  • pomůžeme Vám sestavit vhodný koncept projektu,
  • poradíme Vám ve výběru partnera a smluvním vypořádání Vašeho vztahu,
  • sepíšeme žádost včetně všech příloh,
  • připravíme veškeré podklady pro výběrová řízení,
  • vypracujeme veškeré podklady pro projektový management (žádosti o platbu, monitorovací a závěrečné zprávy atd.),
  • obhájíme projekt v případě kontroly řídicího orgánu.