Diskriminace nebo důraz na bezpečnost?

31. března 2017

Představuje klauzule Moliere zavedená ve Francii diskriminační opatření na trhu práce nebo zvýšenou starost o bezpečnost pracovníků? Podle tohoto článku jde spíše o první ze zmíněných možností.