Do roku 2025 má být každoročně využíváno 10 milionů tun recyklovaného plastu

7. ledna 2020  ·  Bc. Iveta Macková

Více než sto veřejných a soukromých subjektů z celého hodnotového řetězce plastů podepsalo koncem září deklaraci Aliance pro plasty v oběhovém hospodářství (Circular Plastics Alliance), která propaguje dobrovolná opatření pro fungující trh Evropské unie s recyklovatelnými plasty.

Cílem aliance, jejíž činnost zahájila Evropská komise v prosinci 2018, je dosáhnout v Evropě do roku 2025 každoročního používání 10 milionů tun recyklovaných plastů při výrobě nových výrobků.

Součástí dobrovolné iniciativy bylo i stanovení prostředků, které mají vést k uvedenému cíli. Mezi ně patří například zlepšení designu plastových produktů tak, aby byly snadno recyklovatelné, nalezení nevyužitého potenciálu pro lepší sběr plastového odpadu v rámci celé Evropské unie a v neposlední řadě také zavedení transparentního systému monitorování všech toků plastového odpadu.

Deklarace zůstává otevřená možnosti podpisu dalších signatářů, zejména veřejným orgánům z celé Evropy, kteří tak mohou učinit na internetových stránkách Evropské komise.

Plastový odpad v Evropě zůstává z velké části nevyužitý, čímž jeho recyklace výrazně zaostává ve srovnání s jinými materiály, jako jsou papír, sklo nebo kovy. Podle současných odhadů se v Evropě každoročně shromáždí více než 27 milionů tun plastového odpadu, ze kterého se následně recykluje méně než jedna třetina, a právě tuto skutečnost mají aktivity aliance výrazně změnit do roku 2025.

Do budoucna by měl uvedený krok přispět k alespoň částečnému čištění naší planety a tím i ochraně životního prostředí a omezení razantních změn klimatu.

Zdroje:

https://europa. https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6728_en.htm eu/rapid/press-release_IP-18-6728_en.htm

https://ec.europa.eu/czech-republic/news/190920_circular_plastics_cs

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/circular-plastics-alliance_en

https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy-brochure.pdf

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ElectronicSignatureFormCPADeclaration