Dotace na výzkum a vývoj - zhodnocení roku 2017

24. července 2018  ·  Ing. Martin Bednář

Léto představuje ideální čas pro bilancování nad uplynulou sezónou. Vzhledem k tomu, že se jedná rovněž o čas, když Agentura pro podnikání a inovace (API) zveřejňuje hodnocení loňských projektů v dotačním programu Aplikace, můžeme bilancování podpořit i konkrétními čísly. V rámci loňského roku jsme podávali šest výzkumně-vývojových projektů ve třech dotačních programech. Všechny byly zaměřeny na výzkum a vývoj nových strojů či zařízení v různých oblastech. Výsledky jsou následující:

1. projekt

 • oblast: propojení oblasti informačních technologií a výroby zdravotnických přístrojů,
 • uchazeči: dvě firmy, dvě vysoké školy,
 • způsobilé výdaje: 25,5 mil. Kč,
 • dotační program Epsilon (TAČR),
 • výsledek: 76 bodů ze 100 možných, projekt podpořen.

2. projekt

 • oblast: strojírenství,
 • uchazeči: jedna firma, jedna vysoká škola,
 • způsobilé výdaje: 27,7 mil. Kč,
 • dotační program Trio (MPO),
 • výsledek: 94 bodů ze 100 možných, projekt podpořen.

3. projekt

 • oblast: elektronika / IT,
 • uchazeči: jedna firma, jedna vysoká škola,
 • způsobilé výdaje: 14,7 mil. Kč,
 • dotační program Trio (MPO),
 • výsledek: 90,5 bodů ze 100 možných, projekt podpořen.

4. projekt

 • oblast: strojírenství,
 • uchazeč: jedna firma,
 • způsobilé výdaje: 7,0 mil. Kč.,
 • dotační program Aplikace (OPPIK),
 • výsledek: 83 bodů ze 100 možných, projekt podpořen.

5. projekt

 • oblast: chemie,
 • uchazeč: jedna firma,
 • způsobilé výdaje: 3,7 mil. Kč.,
 • dotační program Aplikace (OPPIK),
 • výsledek: 74,5 bodů ze 100 možných, projekt podpořen.

6. projekt

 • oblast: elektronika / IT,
 • uchazeč: jedna firma,
 • způsobilé výdaje: 4,5 mil. Kč.,
 • dotační program Aplikace (OPPIK),
 • výsledek: 74 bodů ze 100 možných, projekt podpořen.

Hranice pro schválení byla u všech výše uvedených programů nastavena na 60 bodů, hranice pro podporu kolísá na základě množství podaných žádostí a objemu rozdělovaných projektů. V tomto ohledu je nejtěžší úspěšně projít programem Trio, kde se projekty musí pohybovat okolo hranice 90 bodů. U projektů podaných do dotačního programu Aplikace byla hranice u hodnocené výzvy nakonec 64,5 bodů.

V roce 2018 bychom chtěli zvýšit množství podávaných projektů, ne však na úkor jejich kvality. Snažíme se vybírat si projekty s reálnou šancí k úspěchu, nikoliv se za každou cenu orientovat na kvantitu. V rámci letošního roku budou pro příjem žádostí otevřeny programy Aplikace a Trio, na které se opět budeme zaměřovat.