Druhá veřejná soutěž v programu TREND, podprogram 2 – Nováčci

29. listopadu 2019  ·  Ing. Martin Bednář

Dne 4.12.2019 se plánuje vyhlášení druhé veřejné soutěže v programu TREND: podprogram 2 – Nováčci. Tato výzva je zaměřena na podporu podniků, které nerealizují VaV na pravidelné bázi. Konkrétně se jedná o podporu průmyslového výzkumu a experimentální vývoje, který bude realizován ve spolupráci podniků s výzkumnými organizacemi. Termín podání žádostí je od 5. 12. 2019 do 5. 2. 2020. Pro celý podprogram je připraveno k alokaci 120 mil. Kč, přičemž maximální výše podpory jednotlivých projektů je 20 mil. Kč. V rámci projektu je přípustný maximální podíl dotace ve výši 80 % na způsobilé výdaje, mezi které se řadí osobní náklady, náklady na subdodávku, ostatní přímé náklady a stipendia.

Vzhledem k blížícímu se zahájení příjmu žádostí není s přípravou příliš důvodů otálet. Zaujal-li Vás tento článek, rád Vám program TREND, podprogram 2 – Nováčci představím osobně. V rámci naší činnosti následně jako u všech ostatních dotačních programů zařídíme především následující:

  • posoudíme relevanci Vašeho projektu pro dotační účely,
  • pomůžeme Vám sestavit vhodný koncept projektu,
  • poradíme Vám ve výběru partnera a smluvním vypořádání Vašeho vztahu,
  • sepíšeme žádost včetně všech příloh,
  • připravíme veškeré podklady pro výběrová řízení (nutná pro souhrnné investiční náklady nad 2 mil. Kč),
  • vypracujeme veškeré podklady pro projektový management (žádosti o platbu, monitorovací a závěrečné zprávy atd.),
  • obhájíme projekt v případě kontroly řídicího orgánu.