Financování výzkumného záměru

5. prosince 2016

Pod záštitou programu Horizont 2020 si můžete zažádat o „dotace na klinické studie“ (oficiálním názvoslovím je tento proces označován jako "financování výzkumného záměru''). Klinické studie (které jsou oficiálně označovány jako Výzkumné a inovační akceResearch and Innovation Action - RIA) jsou realizované jako součást komplexnějšího projektu. Účast na projektu má několik pravidel, z nichž nejdůležitější jsou následující:

  • projekty jsou realizované konsorcii o minimálním počtu tří partnerů ze tří různých členských zemí EU (případně zemích asociovaných k H2020),
  • je aplikována jednotná sazba financování ve výši 100 % z celkových uznatelných nákladů.

Pokud se chcete dozvědět více informací o klinických studiích a způsobu jejich financování, navštivte stránky organizace Contract Research Organization, která klinické studie zaštiťuje. Můžete se také obrátit přímo na nás, rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.