Horizon Europe – dosud nejambicióznější výzkumný a inovační program

17. října 2018  ·  Ing. Iva Mladenková PhD.

Evropská Komise navrhla v rámci dlouhodobého rozpočtu EU na období 2021-2027 alokovat 100 miliard EUR na výzkum a inovace, což je dosud nejvyšší částka směřující na výzkum a inovace. Nově navržený program Horizon Europe, který plynule naváže na svého úspěšného předchůdce Horizon 2020, by měl vytvářet ještě více nových znalostí a technologií, podporovat vědeckou excelenci a měl by mít pozitivní vliv na růst, obchod a investice a výrazný společenský a environmentální dopad.

Horizon Europe zachovává dosavadní tří pilířovou strukturu (vynikající věda, vedoucí postavení v průmyslu a společenské výzvy) a zavádí zejména následující nové prvky/aspekty:

  • Evropská rada pro inovace, která pomůže určit a financovat rychle se rozvíjející a vysoce rizikové inovace, které mají velký potenciál vytvářet nové tržní příležitosti. Vytvoří se jednotné kontaktní místo, které umožní přenést nejslibnější průlomové technologie s velkým potenciálem z laboratoří k uplatnění na trhu.
  • Nová generace evropských partnerství a širší spolupráce s ostatními programy EU. Horizon Europe má za cíl zefektivnit počet partnerství, která EU společně programuje nebo spolufinancuje s partnery z průmyslu, občanské společnosti a finančních nadací, aby zvýšil jejich dopad při dosahování politických priorit EU.
  • Větší otevřenost. Bude se uplatňovat zásada „otevřené vědy“, což si vyžádá otevřený přístup k publikacím a údajům.
  • Maximalizace inovačního potenciálu napříč EU.

Vyjednávání o příštím dlouhodobém rozpočtu se očekávají dlouhá, diskutuje se nejen o výši rozpočtu na výzkum, ale například i o akceptovatelné míře zaměření na komercionalizaci a podporu start-upu nebo rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé tematické clustery v rámci druhého pilíře. Věřme v optimistickou verzi, ve které by se mohlo dospět k dohodě již v roce 2019. Jistě by k tomu mohl pomoci i přístup rumunského předsednictví v Radě.