Inovace - Výzva III

9. ledna 2017

Za devět dní - tedy 18.1.2017 - se bude otvírat třetí výzva programu podpory Inovace. Od této doby bude možné podávat Žádosti o podporu, a to do 18.4.2017. Pokud Váš podnik uvádí na trh inovované výrobky, technologie nebo služby, je tato výzva určená přesně pro Vás. Podporu můžete získat na následující výčet aktivit:

  • zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb,
  • zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb,
  • zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů
  • zvýšení prodeje výrobků a služeb pomocí zavedení nových prodejních kanálů,
  • zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení atd.

Podrobnosti o způsobilých výdajích, specifikách a omezeních této výzvy můžete najít na stránkách Agentury pro podnikání a inovace. Budete-li chtít podrobnější informace, neváhejte a kontaktujte naše odborníky, kteří Vám ochotně sdělí další podmínky.