Mimořádné kontroly inspekce práce

10. října 2017

Státní úřad inspekce práce (SÚIP) se v rámci mimořádných kontrol tentokrát zaměřil na oblast vysílání zaměstnanců z tzv. třetích států do ČR. Bližší informace si můžete přečíst v článku.