Nová kategorizace regionů České republiky a zvýšení nároků na národní spolufinancování projektů, na které přispívá Evropská unie

19. května 2021  ·  Mgr. Hana Chajdová

Výše finančních prostředků z Evropské unie jsou určovány na základě hodnocení rozvinutosti území, kde budou dotační projekty realizovány. Z hlediska přijímání financí z EU platilo v letech 2014 až 2020 rozdělení regionů v ČR na méně rozvinuté a rozvinutější. Od 14. ledna 2021 však byla vládou schválena nová Pravidla spolufinancování, která přinášejí aktualizované rozdělení regionů i financování odrážející aktuální požadavky Evropské komise.

Regiony již nebudou pro programové období 2021 – 2027 rozděleny do dvou kategorií, jak tomu bylo v období minulém, ale do tří, neboť bude zavedena nová kategorie, tzv. přechodová. Pro každou kategorii, tedy region méně rozvinutý, přechodový a rozvinutější, bude podíl financování projektů EU jiný, ale ve výsledku nová pravidla znamenají vyšší nároky na národní spolufinancování. Důvodem pro zavedení tohoto opatření je zvýšení bohatství v některých tuzemských regionech. České republice se podařilo vyjednat ponechání 85% podílu evropského financování v méně rozvinutých regionech, v nové kategorii přechodových regionů pak bude EU přispívat 70 % a u rozvinutějších regionů byl podíl snížen z 50 na 40 %.

Ministerstvo financí však u evropského financování na národní úrovni zachovává jednotné podmínky pro všechny příjemce. Státní rozpočet bude i nadále významně pomáhat obcím, krajům i jiným žadatelům realizovat evropské projekty. Nadále budou podporovány projekty na rekonstrukce škol a školek, kulturních památek, silnic, nemocnic či vybavení Integrovaného záchranného systému. Pro příjemce byly stanoveny minimální podíly na financování projektů.

V období 2014 až 2020 představoval odhad sumy vynakládané na národní spolufinancování ze státního rozpočtu 59,7 mld. Kč. V aktuálním programovém období 2021 – 2027 půjde o 67,9 mld. Kč, tedy o 7,9 mld. Kč více.