Nová výzva programu Aplikace

9. května 2018  ·  Ing. Martin Bednář

V červnu by měla být vyhlášena nová výzva programu Aplikace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Jedná se o jeden ze základních dotačních programů na podporu výzkumu a vývoje v České republice, který určitě stojí za to blíže popsat.

Podpora je zaměřena na základní výzkum a průmyslový vývoj. První oblast je podporována výrazněji, až do výše 80 % způsobilých výdajů pro malé podniky. Tato výše podpory je však spíše teoretická a u průmyslových podniků však příliš často nenastává. Daleko častěji se v projektech objevuje průmyslový vývoj, jehož podpora může dosáhnout až 60 % způsobilých výdajů. Projekty jsou většinou kombinací obou zmíněných možností, podpora se poté vypočte s ohledem na podíl základního výzkumu a průmyslového vývoje. Důležitou roli pro výši podpory hraje i případná účast vysoké školy v projektu, která však není povinná. Následující tabulka uvádí rozsah podpory:

  • 70 % způsobilých výdajů pro průmyslový výzkum u malých podniků (80 % při spolupráci s vysokou školou),
  • 60 % způsobilých výdajů pro průmyslový výzkum u středních podniků (75 % při spolupráci s vysokou školou),
  • 50 % způsobilých výdajů pro průmyslový výzkum u velkých podniků (65 % při spolupráci s vysokou školou),
  • 45 % způsobilých výdajů pro experimentální vývoj u malých podniků (60 % při spolupráci s vysokou školou),
  • 35 % způsobilých výdajů pro experimentální vývoj u středních podniků (50 % při spolupráci s vysokou školou),
  • 25 % způsobilých výdajů pro experimentální vývoj u velkých podniků (40 % při spolupráci s vysokou školou).

Žádosti by měly být přijímány od června do září. Hodnocení projektů je prováděno na stobodové škále. Pro jeho schválení je nutné získat alespoň 60 bodů. Celková alokace by měla dosáhnout 1 mld. Kč, což představuje dostatečný objem finančních prostředků pro podporu velkého množství projektů.

Slabou stránkou programu Aplikace je dlouhé vyhodnocování projektů. Hodnotící proces trvá 6-9 měsíců. Žadatel však může vynakládat způsobilé výdaje hned po podání žádosti, není tak nutné se začátkem projektu čekat na schválení dotace.

Naše činnost se podobně jako u všech ostatních oblastí naší působností soustředí na přípravu veškeré ekonomické i technické dokumentace. Klient nemusí nic psát, potřebná je pouze osobní a telefonická součinnost, veškerá administrativní zátěž spojená s přípravou textu žádosti, podnikatelského záměru či žádostí o platbu je na naší straně. Vzhledem k náročnosti přípravy podkladů je dobré začít se nad podáním žádosti zamýšlet s předstihem ideálně alespoň jednoho až dvou měsíců. Bližší informace o rozsahu programu Aplikace i rozsahu našich služeb můžete nalézt zde. V případě, že zvažujete zapojení do programu, rád se zastavím do Vaší společnosti a proberu s Vámi veškeré náležitosti tohoto dotačního programu.