Nové tetování: kreslení elektroniky na pokožku

8. září 2020  ·  Mgr. Zdeňka Březinová

V budoucnu by lidé mohli být schopni monitorovat své zdraví jednoduchým kreslením tužkou po pokožce. Skupina inženýrů z University of Missouri zveřejnila studii, v níž se zabývá možností vytvářet zařízení pro sledování lidského zdravotního stavu prostřednictvím tužky a papíru.

Řada současných komerčních biomedicínských zařízení aplikovaných na kůži obsahuje dvě hlavní složky: biomedicínskou sledovací komponentu a okolní pružný materiál, jenž zajišťuje stálý kontakt komponenty s povrchem těla. Metoda výroby běžně používaných pružných polymerových substrátů je finančně náročná a z hlediska následné odbouratelnosti environmentálně problematická. Použití obyčejného kancelářského papíru jakožto podkladu pro tužkou kreslené elektronické zařízení nabízí extrémně levnou, ekologicky přátelskou a široce využitelnou alternativu dostupnou doslova pro každého.

Autoři výše zmíněné studie zjistili, že prostým kreslením či psaním, tedy třením mezi papírem a tužkou obsahující více než 90 % grafitu, je možno generovat vysoký objem energie. Jako obzvláště vhodný pro vytváření řady bioelektrických zařízení určených k nanesení na pokožku byl výzkumníky identifikován 93% grafit, jímž bylo kresleno na klasický kancelářský papír. Dle odborného asistenta Zhenga Yana, člena výzkumného týmu, je možno papír pro lepší přilnavost k pokožce rovněž nastříkat lepidlem.

Tento objev může být do budoucna velkým přínosem v oblasti personalizované domácí péče a rovněž prostředkem pro vzdálené sledování zdravotního stavu pacientů i vědecký výzkum v situacích, jako je ta současná, vyvolaná pandemií nemoci COVID‑19. Jednoduše řečeno, vědci budou moci svůj výzkum bez obtíží provádět u sebe doma. Dalším krokem výzkumného týmu bude dle Yana vývoj a testování použití různých biomedicínských komponent včetně elektrofyziologických, teplotních a biochemických senzorů. Jejich prostřednictvím bude poté možno kupříkladu nakreslit zařízení pro monitoring úrovní spánku u osob s problematickým usínáním.

Výše zmíněný výzkum byl financován jako start‑up Universitou v Missouri a z grantu organizací National Science Foundation, Air Force Office of Scientific Research a National Institutes of Health.

Zdroj:
https://www.rdworldonline.com/the-new-tattoo-drawing-electronics-on-skin/

Studie:
Pencil-paper on-skin electronics“, Proceedings of the National Academy of Sciences.