Nové výzvy v programu ICT a sdílené služby

3. srpna 2018  ·  Ing. Martin Bednář

Koncem srpna budou pro příjem žádostí otevřeny dvě výzvy programu ICT a sdílené služby se zaměřením na podporu budování a modernizace datových center, resp. zřizování a provoz center sdílených služeb.

Budování a modernizace datových center

 • pro příjem žádostí otevřeno od 31.8.2018 do 31.5.2019,
 • podpora 45% / 35 % / 25 % (malý / střední / velký podnik),
 • dotace ve výši 1-150 mil. Kč,
 • celková alokace výzvy je 1,5 mld. Kč, jedná se o výzvu průběžnou (při vyčerpání alokace může být uzavřena dříve),
 • do způsobilých výdajů lze zařadit:
  • pozemky,
  • stavby,
  • investice do hmotného a nehmotného majetku,
  • služby poradců, expertů, studie,
  • nájemné,
  • projektovou dokumentaci (do výše de minimis).

Zřizování a provoz center sdílených služeb

 • pro příjem žádostí otevřeno od 28.8.2018 do 28.5.2019,
 • podpora 45% / 35 % / 25 % (malý / střední / velký podnik),
 • dotace ve výši 3-100 mil. Kč,
 • celková alokace výzvy je 500 mil. Kč, jedná se o výzvu průběžnou (při vyčerpání alokace může být uzavřena dříve),
 • do způsobilých výdajů lze zařadit:
  • mzdové náklady,
  • služby expertů (pouze malé či střední podniky),
  • nájemné,
  • investiční náklady v režimu de minimis.

U obou dotačních programů zařídíme následující:

 • posoudíme relevanci Vašeho projektu pro dotační účely,
 • pomůžeme Vám sestavit vhodný koncept projektu,
 • sepíšeme žádost včetně všech příloh,
 • připravíme veškeré podklady pro výběrová řízení,
 • vypracujeme veškeré podklady pro projektový management (žádosti o platbu, monitorovací a závěrečné zprávy atd.),
 • obhájíme projekt v případě kontroly řídicího orgánu.