Nový program na podporu aplikovaného výzkumu

2. února 2017

V dubnu roku 2016 byl schválen usnesením vlády ČR nový program ZÉTA .

Tento program se zabývá podporou aplikovaného výzkumu a soustředí se na navázání spolupráce akademické sféry a podniků, a to prostřednictvím zapojení studentů magisterských nebo doktorských vysokoškolských programů. Dotace z tohoto programu jsou určeny pro výzkumné organizace a firmy. Očekávané vyhlášení výzvy je směřováno na březen roku 2017, přičemž může být proplaceno až 85 % způsobilých výdajů. Maximální výše částky vynaložené na jeden projekt je 5 mil. Kč.

Více o programu ZÉTA najdete na stránkách TAČR. Případně se samozřejmě můžete obrátit i na nás, rádi Vám sdělíme konkrétní informace.