OP PIK - Změna termínů zahájení a ukončení příjmu Žádostí o podporu

12. prosince 2016

V pátek dne 9.12.2016 řídící orgán OP PIK oznámil, že došlo k posunu termínů u níže zmíněných výzev:

  • Aplikace – Výzva III – dnem zahájení příjmu Žádosti o podporu je 20. leden 2017, ukončení příjmu Žádostí je stanoveno na 20. dubna 2017,
  • Inovace – Inovační projekt – Výzva III – datum zahájení příjmu Žádostí o podporu připadá na 18. ledna 2017, ukončení příjmu je pak 18. dubna 2017,
  • Potenciál – Výzva III – datum zahájení příjmu Žádostí o podporu je 16. leden 2017, ukončení příjmu Žádostí o podporu připadá na 17. dubna 2017, přičemž nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 16. ledna 2017 (nerozhodne-li poskytovatel jinak),
  • Služby infrastruktury – Výzva III – termín příjmu Žádostí o podporu připadá na 1. února 2017, datum ukončení příjmu žádostí je 28. duben 2017,
  • Spolupráce Klastry – Výzva II – datum ukončení příjmu předběžných žádostí o podporu se prodlužuje do 20. ledna 2017, přičemž datum zahájení a ukončení příjmu Žádostí o podporu zůstávají nezměněná.

Výčet změn v termínech najdete na webových stránkách Agentury pro podnikání a Inovace.

V případě zájmu o dotační poradenství nás neváhejte kontaktovat.