Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

12. března 2021  ·  Ing. Martin Bednář

V průběhu léta 2021 bude Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) nahrazen novým Operačním programem Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK). Tento program bude pokrývat období let 2021 až 2027 a stejně jako u předchozího operačního programu bude v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Přinášíme základní informace pro žadatele o směřování podpory.

Celková alokace

Alokace plánovaného operačního programu bude činit přes 80 miliard korun a celková míra podpory pro jednotlivé projekty bude v rozmezí 25 – 80 %.

Kdo může dotaci získat?

O dotace můžou žádat malé, střední i velké podniky s více než 250 zaměstnanci. Dotace můžou čerpat také začínající start-upy.

Hlavní zaměření

Stejně jako v předchozím operačním programu má OPTAK směřovat především ke zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Program se zaměřuje na 5 základních priorit, a to na:

 • posilování výkonnosti podniků,
 • rozvoj podnikání a konkurenceschopnost MSP,
 • rozvoj digitální infrastruktury,
 • posun k nízkouhlíkovému hospodářství,
 • efektivní nakládání se zdroji.

Termíny výzev

Vyhlášení výzev by mělo probíhat od poloviny roku 2021, jejich otevření pro příjem žádostí pak v druhé polovině roku 2021.

Co zařídíme

 • posoudíme relevanci Vašeho projektu pro dotační účely,
 • pomůžeme Vám sestavit vhodný koncept projektu,
 • poradíme Vám ve výběru partnera a smluvním vypořádání Vašeho vztahu,
 • sepíšeme žádost včetně všech příloh,
 • připravíme veškeré podklady pro výběrová řízení,
 • pomůžeme Vám s projektovým managementem (žádosti o platbu, účetní poradenství atd.),
 • obhájíme projekt v případě kontroly řídicího orgánu.