OPPIK - Harmonogram výzev pro rok 2017

29. listopadu 2016

Dne 16.11.2016 zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu první návrh Harmonogramu výzev Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen OP PIK) pro rok 2017. Mezi cílové skupiny patří podnikatelské subjekty, výzkumné organizace, podnikající fyzické i právnické osoby a orgány státní správy a samosprávy. Alokace finančních prostředků v rámci jednotlivých výzev se bude pohybovat od 13 mil. Kč do 3,5 mld. Kč. Výzev bude celkem čtyřicet a budou pod záštitou prvních čtyř prioritních os OP PIK. Harmonogram je k dispozici na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.