Otevření nových výzev

10. května 2017

4. května byly zahájeny příjmy žádostí o podporu u Výzvy II programu Úspory energie v SZT a Výzvy II programu Smart Grids I.

První z jmenovaných programů se soustředí na podporu kombinované výroby elektřiny a tepla. Výše dotace může dosahovat až 50 % způsobilých výdajů. Ukončení příjmu žádostí je plánováno na 31.10.2017. Cílem programu Smart Grids I je zlepšit celkovou kvalitu distribuce elektřiny konečným spotřebitelům. Peněžní podpora může činit až 40 % způsobilých výdajů, maximálně však do výše 100 mil. Kč. Termín pro podání žádosti je 30.9.2017.

Plánujete podat žádost o dotaci v některém z výše zmíněných programů? Neváhejte nás kontaktovat a využít naše dotační poradenství.