Plánované americké investice do výzkumu a vývoje přesáhnou 180 miliard dolarů

19. dubna 2021  ·  Jaroslav Polák

Americký prezident Joe Biden v březnu 2021 představil plán investic do infrastruktury v hodnotě 2 bilionů dolarů a v této souvislosti upozornil na skutečnost, že vládní investice do výzkumu a vývoje v poměru k HDP v posledních 25 letech klesaly. Proto je dle Bidena nezbytné, aby se staly neodmyslitelnou součástí jeho rozvojového plánu, který mnozí srovnávají s Rooseveltovým Novým údělem (New Deal), souborem opatření a ekonomických a sociálních reforem zavedených v průběhu let 1933–1937, jejichž cílem bylo podpořit, ozdravit a zreformovat státní ekonomiku Spojených států během Velké hospodářské krize.

V rámci Bidenova velkorysého plánu bude na podporu výzkumu, vývoje a průmyslová odvětví budoucnosti vyčleněno přibližně 180 miliard dolarů. Z této částky bude 50 miliard vyčleněno pro Národní vědeckou nadaci (NSF), 40 miliard na modernizaci výzkumných laboratoří po celé zemi, 30 miliard bude vynaloženo na vytváření pracovních míst v oblasti technologií, zejména ve venkovských oblastech, 25 miliard bude určeno na podporu projektů odstraňujících rasové a genderové nerovnosti a zbývajícími 35 miliardami budou podpořeny čisté technologie a věda o klimatu.

Bidenův celkový plán je zaměřený jako investice do infrastruktury, takže bude spojen rovněž s masivními výdaji na dopravní infrastrukturu (600 miliard), modernizaci veřejné dopravy (85 miliard), dostupnost širokopásmového připojení (100 miliard), odolnost infrastruktury proti přírodním katastrofy (50 miliard), modernizaci letišť (25 miliard) a modernizaci přístavů a vodních cest (17 miliard). I tyto investice budou z části souviset s podporou aplikovaného výzkumu a vývoje – zejména co se týče zavádění nových technologií ve výše zmíněných odvětvích.

Biden předpokládá, že splácení celé dvoubilionové investice bude trvat 15 let a bude hrazeno zvýšením daní vysoko příjmových osob a korporací.

Proti plánu amerického prezidenta vystoupila Republikánská strana s poukazem na již dnes extrémní výši amerického státního dluhu, který se blíží 150 % hrubého domácího produktu. Je ovšem třeba poznamenat, že státní dluh USA rostl v posledních desetiletích nejvíce právě v érách republikánských prezidentů Reagana, Bushe mladšího a Trumpa. Zadlužení, ať již se týká států, firem nebo jednotlivců, je vždy nezbytné posuzovat s ohledem na předpokládané budoucí výnosy. V tomto ohledu se jeví Bidenova plánovaná investice do celkové infrastrukturní modernizace země jako racionální. Aktuálně největší soupeř USA na poli ekonomickém je Čínská lidová republika, která do infrastruktury i výzkumu a vývoje nových technologií investuje masivně. Hrozba, že se Čína stane v dohledné době novým ekonomickým hegemonem, je zcela reálná. V případě, že bude Bidenův plán zrealizován, lze navíc očekávat výrazné snížení nezaměstnanosti a tím i kupní síly domácího obyvatelstva.

V budoucnu lze tudíž očekávat technologický vzestup Spojených států amerických. Je otázkou, jak na takovou výzvu zareagují evropské země, jež se, podobně jako USA, potýkají s negativními ekonomickými důsledky pandemie Covid‑19, a současně nepochybně vnímají nutnost investic zejména do progresivních odvětví.

Informace o tuzemských příležitostech – ať již v podobě dotačních výzev, investičních pobídek či odčitatelné položky na výzkum a vývoj – naleznete na tomto blogu i našich stránkách.

Zdroj: https://www.rdworldonline.com/rd-world-index-rd-investments-in-2021-accelerating-to-billions/