Pokyny k úspěšné realizaci VŘ na dodavatele

6. ledna 2017

Právě včera, tedy 5.1.2017, byly aktualizovány Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele. Tato skutečnost by neměla uniknout žádnému žadateli nebo příjemci dotace z OP PIK, neboť právě tyto subjekty jsou povinny postupovat při výběru dodavatele podle Pravidel pro výběr dodavatelů, případně podle zákona o zadávání veřejných zakázek (tj. zákon č. 134/2016 Sb, který nahradil předchozí zákon č. 137/2006 Sb.).

Potřebné informace, soubory či přílohy k dané tématice můžete najít zde: http://www.agentura-api.org/metodika/vyber-dodavat... Můžete samozřejmě také kontaktovat naše odborníky, kteří Vám sdělí další podrobnosti.