Poslední výzvy OPPIK

19. března 2021  ·  Ing. Martin Bednář

Koncem května budou vyhlášeny poslední výzvy z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Půjde o Aplikace, Inovace, Potenciál a ICT a sdílené služby - Digitální podnik. Nejedná se přitom o žádné drobné výzvy, alokace výzev Inovace a Potenciál dosahuje 1 mld. Kč, žadatelé v programu Aplikace pak budou podpořeni dokonce částkou 2,5 mld. Kč. Na parametry jednotlivých výzev se blíže podíváme.

Aplikace

 • vyhlášení výzvy: 28.5.2021,
 • příjem žádostí: 15.6.-31.7.2021,
 • jak lze využít: výzkum či vývoj nových produktů, není nutná spolupráce s vysokou školou,
 • žadatelé: malé, střední a velké podniky,
 • způsobilé výdaje:
  • osobní náklady,
  • náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů po dobu realizace projektu,
  • náklady na smluvní výzkum a patenty,
  • režijní a provozní náklady,
 • procentní výše podpory:
  • 70 % způsobilých výdajů pro průmyslový výzkum u malých podniků (80 % při spolupráci s vysokou školou),
  • 60 % způsobilých výdajů pro průmyslový výzkum u středních podniků (75 % při spolupráci s vysokou školou),
  • 50 % způsobilých výdajů pro průmyslový výzkum u velkých podniků (65 % při spolupráci s vysokou školou),
  • 45 % způsobilých výdajů pro experimentální vývoj u malých podniků (60 % při spolupráci s vysokou školou),
  • 35 % způsobilých výdajů pro experimentální vývoj u středních podniků (50 % při spolupráci s vysokou školou),
  • 25 % způsobilých výdajů pro experimentální vývoj u velkých podniků (40 % při spolupráci s vysokou školou).

Inovace

 • vyhlášení výzvy: 28.5.2021,
 • příjem žádostí: 15.6.-30.9.2021,
 • jak lze využít: pořízení strojů, zařízení, technologií či staveb vždy v návaznosti na zavádění nového výrobku do výroby, podporovány rovněž procesní inovace ve výrobě,
 • žadatelé: malé, střední i velké podniky,
 • způsobilé výdaje:
  • projektová dokumentace ke stavbám,
  • inženýrská činnost,
  • stavby,
  • stroje, zařízení a technologie,
  • software,
  • certifikace,
  • práva k užívání duševního vlastnictví,
 • procentní výše podpory:
  • 45 % způsobilých výdajů pro malé podniky,
  • 35 % způsobilých výdajů pro střední podniky,
  • 25 % způsobilých výdajů pro velké podniky.

Potenciál

 • vyhlášení výzvy: 27.5.2021
 • příjem žádostí: 14.6.-26.8.2021,
 • jak lze využít: pořízení strojů, zařízení, technologií nebo nemovitostí za účelem realizace výzkumu či vývoje, pořízený majetek musí být alespoň částečně využíván pro výzkum či vývoj,
 • žadatelé: malé, střední a velké podniky,
 • způsobilé výdaje:
  • stavby,
  • pozemky,
  • stroje, zařízení a technologie,
  • hardware a software.
 • procentní výše podpory: 50 % způsobilých výdajů.

ICT a sdílené služby - digitální podník

 • vyhlášení výzvy: 28.5.2021,
 • příjem žádostí: 2.8.-10.9.2021,
 • jak lze využít: podpora investic do hardwaru a softwaru souvisejících se změnou výrobního postupu, rozšířením výrobního sortimentu nebo zvýšením kapacity výroby,
 • žadatelé: malé a střední podniky,
 • způsobilé výdaje: pořízení hardwaru a softwaru,
procentní výše podpory:
 • 45 % způsobilých výdajů pro malý podnik,
 • 35 % způsobilých výdajů pro střední podnik.

U všech výše zmíněných výzev se postaráme o kompletní přípravu podkladů k žádosti a zpracujeme i všechny dokumenty nutné pro úspěšný průchod projektovým managementem. Především:

 • posoudíme relevanci Vašeho projektu pro dotační účely,
 • pomůžeme Vám sestavit vhodný koncept projektu,
 • poradíme Vám ve výběru partnera a smluvním vypořádání Vašeho vztahu,
 • sepíšeme žádost včetně všech příloh,
 • připravíme veškeré podklady pro výběrová řízení,
 • pomůžeme Vám s projektovým managementem (žádosti o platbu, účetní poradenství atd.),
 • obhájíme projekt v případě kontroly řídicího orgánu.