Potvrzena nová výzva v programu Trio

23. května 2018  ·  Ing. Martin Bednář

Poslední dubnový den vláda rozhodla, že i v letošním roce bude opět vyhlášen program Trio. Jedná se o program na podporu na výzkum a vývoj, který byl opakovaně vyhlašován v minulých letech, letos však bylo jeho další pokračování nejisté. Nyní je již jasné, že na podzim bude otevřena v pořadí již čtvrtá veřejná soutěž (výzva). Podmínky by dle očekávání měly zůstat téměř neměnné. O podporu se tak opět budou moci ucházet náročnější projekty výzkumu a vývoje, které jsou realizovány ve spolupráci s vysokou školou či výzkumnou institucí. Stejně jako v loňských letech bude důraz kladen rovněž na uplatnitelnost řešení v praxi a jeho věcného zaměření do jedné z oblastí podpory, tzv. KETs – Key Enabling Technologies (fotonika, nano a mikroelektronika, průmyslové biotechnologie, nanotechnologie, pokročilé materiály, pokročilé výrobní technologie). Projekt může být realizován na celém území České republiky včetně Prahy.

Hodnotící proces programu Trio je velmi náročný a projít skrz mohou jen ty nejkvalitnější projekty. Není však nutné se tohoto programu bát. V rámci loňské výzvy jsme podali dva projekty z oblasti strojírenství a elektroniky. Oba projekty uspěly a získaly v rámci hodnocení více než 90 bodů, přičemž maximálním výsledkem je 100 bodů. Vzhledem k tomu, že projekty jsou podporovány v návaznosti na počet získaných bodů (projekty s vyšším počtem bodů přednostně), je na kvalitu projektu kladen opravdu velký důraz. Odměnou za úspěch je kromě dobrého pocitu ze zvládnutí náročného dotačního programu i vysoká dotace vyplácená zálohově každý rok před samotnou realizací projektu. Úspěšný žadatel tak dostane peníze na účet předtím, než jsou na projekt reálně vynakládány.

Dobrá příprava s dostatečným časovým předstihem obecně zvyšuje šanci na úspěch v jakémkoliv dotačním programu a Trio není výjimkou. Zvažujete-li v roce 2019 zahájit projekt výzkumu a vývoje v jedné z podporovaných oblastí, není důvod otálet s přípravou. Rád se za Vámi zastavím a proberu s Vámi, zda je Váš projekt projekt pro Trio vhodný. V rámci našich služeb jsme následně schopni zařídit vše potřebné pro Vaše úspěšné provedení dotačním procesem:

  • posoudíme relevanci Vašeho projektu pro dotační účely,
  • pomůžeme Vám sestavit vhodný koncept projektu,
  • poradíme Vám ve výběru partnera a smluvním vypořádání Vašeho vztahu,
  • sepíšeme žádost včetně všech příloh,
  • připravíme veškeré podklady pro výběrová řízení,
  • vypracujeme veškeré podklady pro projektový management (žádosti o platbu, monitorovací a závěrečné zprávy atd.),
  • obhájíme projekt v případě kontroly řídicího orgánu.