Přechodné ustanovení novely zákona – podivný legislativní stroj času?

25. března 2019  ·  Jaroslav Polák

Změně podmínek pro uplatnění odčitatelné položky na výzkum a vývoj (VaV), kterou jsme na našem blogu před několika dny avizovali, již nic nebrání, aby vstoupila v účinnost, protože rozsáhlé změny daňového balíčku byly 15. 3. 2019 prezidentem republiky podepsány. Součástí těchto změn je rovněž poněkud zvláštní ustanovení týkající se přechodného období mezi 1. 1. 2019 a 31. 3. 2019, které vzbuzuje množství otázek. Rádi bychom se k nim vyjádřili.

Předně je třeba říci, že již probíhajících projektů zahájených v minulých zdaňovacích obdobích se novela zákona nedotkne, budou dále pokračovat podle starých pravidel. Tudíž vyžadují existenci dokumentu Projekt výzkumu a vývoje vypracovaného k datu zahájení projektu a splňujícího veškeré zákonem stanovené náležitosti.

U projektů, které byly zahájeny v aktuálně probíhajícím zdaňovacím období, tj. prakticky v prvních třech měsících tohoto roku, mají firmy na výběr. Mohou se řídit jak původní verzí zákona, tj. vypracovat Projekt výzkumu a vývoje k datu zahájení VaV prací, nebo mohou využít pravidla daná novelizovaným zněním.

Toto ustanovení je ovšem poněkud podivné – může vůbec zákon stanovovat nějaká práva či povinnosti ještě předtím, než proběhne celý legislativní proces, zákon vstoupí v platnost a je zveřejněn ve Sbírce zákonů? Zní to jako jakési zvláštní legislativní cestování časem.

Představme si například situaci, kdy firma, která sleduje dění, a tudíž ví, že novela zákona má vstoupit v platnost a obsahovat toto přechodné ustanovení, zahájí výzkumně-vývojový projekt dle nových pravidel například v únoru. Následně pak např. prezident novelu zákona nepodepíše, vrátí sněmovně, která prezidentův nesouhlas nepřehlasuje, případně z něj třeba během legislativního procesu bude přechodné ustanovení vypuštěno. Firma by se pak ocitla ve zcela absurdní situaci, kdy by se řídila legislativou pouze očekávanou, která však nedošla naplnění. Co by mohla učinit? Dokument Projekt výzkumu a vývoje zpětně vytvořit nelze a dokonce, i kdyby daný subjekt takový dokument v rozporu se zákonem antedatovat chtěl, nemohlo by mu to projít, protože správce daně by už disponoval informací, že projekt byl zahájen-nezahájen dle nových pravidel. A kdyby se firma odvolávala na to, že konala v dobré víře, že zákon schválen bude, správce daně by takovou sázku na potenciálně „špatnou kartu“ patrně interpretoval jako jednání v rozporu s povinnostmi dobrého (a opatrného) hospodáře, což by mohlo být danému daňovému subjektu správcem daně celkem po právu vyčteno.

Chceme věřit, že nová pravidla, jejichž záměrem je usnadnit realizaci VaV projektů, se v praxi víceméně osvědčí, že nahlášení projektů nebude u některých správců daně sloužit jako automatická pozvánka ke kontrole, a že podivný legislativní lapsus v podobě přechodného ustanovení je prostě jen jeden řady nesmyslů, které v rámci legislativního procesu čas od času do schválených zákonů proniknou.