Přepravní palety se dostaly do kategorie nedostatkového zboží

24. května 2021  ·  Mgr. Hana Chajdová

Na první pohled se může zdát nepochopitelné, že do kategorie „nedostatkové“ se dostalo tak obyčejné zboží, jakým jsou přepravní palety. Vždyť na jejich výrobě není nic složitého. Vstupními surovinami jsou dřevo a spojovací materiál, které by měly být relativně dostupné. Co tedy stojí v pozadí skutečnosti, že se transportních palet začíná nedostávat nejen v České republice, ale i celosvětově?

Podle odhadu americké univerzity Virginia Tech po světě obíhá odhadem pět miliard přepravních palet. Růst globálního trhu s paletami činil v posledních letech dle odhadů pět až sedm procent ročně. Nyní však tempo nárůstu nabírá na obrátkách a spolu s poptávkou se zvyšuje i cena. Zvýšení ceny konečného produktu je spojeno i s vysokým nárůstem cen vstupních komodit. Dřevo například zdražilo jen za březen 2021 o přibližně dvacet procent. K ovlivnění ceny dřeva přispěl i záměr Ruska podpořit místní průmysl tím, že od příštího roku nebude nezpracované dřevo vyvážet.

Vysoká poptávka po paletách se projevila i v České republice. Například společnost Obaly Geis trápí jak nedostatek dřeva (kulatiny i řeziva), tak hřebíků. Termíny dodávek vstupních komodit se extrémně prodlužují. Dříve byl spojovací materiál k dispozici do druhého dne, v současné době je čekací doba i dva měsíce. Dřevo na výrobu palet je i u nás nedostatkovým zbožím s raketově stoupající cenou. Na druhou stranu je ovšem smutným faktem, že dřevo vytěžené v České republice je v podobě nezpracované kulatiny exportováno například na Slovensko nebo do Polska, ve velkém množství je vyváženo i do USA a Číny. Dřevo tak opouští naši republiku, aniž by alespoň opracováním na řezivo získalo jakoukoli přidanou hodnotu. S takovou obchodní politikou českých firem samozřejmě nelze být zajedno.

Situaci týkající se výroby přepravních palet kromě nedostatku dřeva a spojovacího materiálu limituje navíc i deficit zaměstnanců. V době postižené pandemií omezující zaměstnání v cestovním ruchu a pohostinství by bylo možné teoreticky předpokládat uvolnění pracovníků z těchto oborů. K výraznému přelévání pracovních sil z těchto odvětví do výroby ovšem v praxi nedošlo. Například firma Dřepos, jeden z výrobců transportních palet, je závislá na agenturních zahraničních pracovnících a určitě není jediná. Známe-li výše uvedené tři faktory, nemůžeme se již divit, proč je nedostatek tohoto produktu a proč je navyšování cen v posledních devíti měsících tak výrazné.

Pro mnoho firem by ovšem mohlo být řešením problémů s nedostatkem dřevěných palet použití palet vyrobených z papírového kartonu (vyráběných například finskou společností Eltete). Doposud není použití těchto palet běžné, ale tato situace by mohla přispět k jejich rozšíření. Jedná se o výrobek šetrný k životnímu prostředí a vyznačující se nízkou hmotností (3 – 6 kg oproti 15 – 25 kg u dřevěných palet). Nespornou výhodou tak mohou představovat například při přepravě produktů, u kterých se počítá s leteckou dopravou. Tyto kartonové palety jsou vyráběny v různých designech a velikostech, mj. i ve velikosti europalet 1 200 × 800 mm (ale i větší 1 200 x 1 000 mm) a mají překvapivě vysokou nosnost. U palety největšího rozměru je to až 1200 kg v závislosti na velikosti produktu, způsobu nakládky a vykládky a skladování. Uchopení palety při nakládce je podle druhu možné ze dvou, ale i ze čtyř stran tak, jak je běžné i u palet vyrobených ze dřeva. Uvidíme, zda se v tomto případě vyplní přísloví „Všechno zlé je pro něco dobré“ a s papírovými paletami se v budoucnosti budeme setkávat častěji.

Zdroje:

https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/prepravni-palety-zdrazovani.A210415_083446_ekonomika_rie#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=ekonomikah&utm_content=main

https://eltete.com/tpm/en/pallet-solutions/