Příjem žádostí do IV. výzvy programu Úspory energií stále probíhá

15. října 2018  ·  Ing. Martin Bednář

Čtvrtá výzva programu Úspory energie byla vyhlášena již počátkem července 2018, příjem žádostí však probíhá až do 29. dubna 2019. Realizace projektu v této výzvě musí být ukončena nejpozději k 31. 12. 2022, je tak dost času na přípravu projektu i naplánování harmonogramu jeho realizace.

Na jeden projekt lze čerpat částku od 300 000 Kč do 400 mil. Kč. Míra podpory projektu je závislá na velikosti podniku, pohybuje se od 30% do 50% způsobilých výdajů. Nejmenší projekty se tak u malých firem mohou začínat na celkových nákladech 600 000 Kč. Vzhledem k náročnosti přípravy dokumentace doporučujeme zabývat se spíše projekty v nákladech alespoň nižších jednotek milionů Kč.

Program úspory energie je obecně cílen na snižování energetické náročnosti podniků a jeho hlavní účel je vytvářet opatření vedoucí k úspoře spotřeby energie. Podniky u této výzvy mohou získat finanční podporu například na:

 • modernizaci rozvodů elektřiny, plynu a tepla,
 • modernizaci osvětlení budov a průmyslových areálů,
 • využití odpadní energie ve výrobním procesu,
 • zateplení obvodového pláště, výměnu a renovaci otvorových výplní, instalaci vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla,
 • instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy),
 • náhradu starých strojů novými energeticky úspornějšími stroji.

V rámci výzvy IV. je celková finanční alokace 6 mld. Kč a doposud je z ní čerpáno jen mírně přes 250. mil. Kč). Dle statistiky řídicího orgánu bylo v posledních dvou letech v rámci výzev Úspory energie II. a III. podáno 456, resp. 613 projektů. V rámci každé z těchto výzev bylo čerpáno zhruba 3 mld. Kč, celková alokace však byla vždy daleko vyšší (11, resp. 6 mld. Kč). Vzhledem k nízkému počtu žádostí (a z toho plynoucího čerpání prostředků) v poměru k celkové alokaci programu existuje velká šance na získání peněžních prostředků v případě schválení Vaší žádosti.

Na rozdíl od značné části dalších dotačních programů zde tak neprobíhá soutěž mezi jednotlivými projekty, při níž jsou schvalovány pouze nejlepší (což často posunuje výše minimální hranici pro podporu projektu). Jakmile je projekt podán, je zahájeno jeho hodnocení. Překročí-li 60 bodů ze 100 možných, je podpořen. Klíčovým prvkem hodnocení je dosažená energetická úspora. Ta lze v rámci přípravy projektu dobře vyčíslit na základě konzultací s energetickým auditorem. Již před podáním projektu tak lze s vysokou mírou přesnosti spočítat, v jakém bodovém ohodnocení se přibližně projekt bude pohybovat. Potenciální žadatel se tak může rozhodnout, zda se dle úrovně rizika chce či nechce do podávání projektu pouštět.

Úspory energie jsou oblastí, kterou dříve či později řeší většina firem. Aktuální výhodné možnosti dotační podpory by měly vést k zamyšlení, zda nyní není vhodná chvíle se touto problematikou začít zabývat. Vzhledem k možnosti podpory nákupu nového stroje se dá projekt často uchopit jako kombinace energetických opatření (zateplení, nová světla, okna vytápění apod.) a obnovy strojového vybavení. V rámci jednoho komplexního projektu je tak možné zahrnout klíčové firemní investice na několik let dopředu.

Pokud byste rádi získali podporu na některou z výše uvedených činností, jsme schopni v rámci našich služeb zařídit vše potřebné pro Vaše úspěšné provedení dotačním procesem:

 • posoudíme relevanci Vašeho projektu pro dotační účely,
 • pomůžeme Vám sestavit vhodný koncept projektu,
 • sepíšeme žádost včetně všech příloh,
 • doporučíme Vám energetického auditora,
 • připravíme veškeré podklady pro výběrová řízení,
 • vypracujeme veškeré podklady pro projektový management (žádosti o platbu, monitorovací a závěrečné zprávy atd.),
 • obhájíme projekt v případě kontroly řídicího orgánu.