Příznivější podmínky investičních pobídek

13. ledna 2021  ·  Ing. Martin Bednář

Na přelomu roku došlo k úpravě Nařízení vlády č. 221/2019, kterým jsou definovány podmínky pro získání investiční pobídky. Bez ohledu na region stále platí, že investiční pobídku je možno využít na pořízení strojního vybavení či investic do nemovitostí, podíl strojního vybavení na celkové investici musí být minimálně 50 %. Podpora dosahuje 25-45 % způsobilých výdajů dle velikosti podniku, je možné ji čerpat jako slevu na dani po dobu 10 let.

Byly však upraveny podporované regiony a především došlo ke snížení výše minimální investice. U tzv. rozvinutých regionů klesla minimální výše investice na 80 mil. Kč pro velký podnik, 40 mil. Kč pro střední podnik a 20 mil. Kč pro malý podnik. U těchto území je stále nutné plnit podmínky vyšší přidané hodnoty:

  • nejpozději do 7 měsíců nebo v případě, že se v tomto období uplatňuje konto pracovní doby, do 12 měsíců ode dne uveřejnění průměrné měsíční hrubé mzdy v kraji Českým statistickým úřadem má alespoň 80 % zaměstnanců příjemce investiční pobídky s místem výkonu práce v místě realizace investiční akce průměrný hrubý měsíční výdělek nejméně ve výši průměrné měsíční hrubé mzdy v kraji,
  • spolupráce s vysokou školou nebo výzkumnou organizací na výzkumu a vývoji, která běží alespoň 2 roky a má objem alespoň 1 % z nákladů investice v rámci pobídky a současně má žadatel alespoň 10 % zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním,
  • podíl výzkumných a vývojových pracovníků u žadatele dosahuje 2 % nebo je součástí investice zařízení pro výzkum a vývoj alespoň za 10 mil. Kč.

U tzv. hospodářsky a sociálně ohrožených územích klesly limity minimální investice na 40 mil. Kč pro velký podnik, 20 mil. Kč pro střední podnik a 10 mil. Kč pro malý podnik. V těchto regionech není vyžadováno plnění podmínek vyšší přidané hodnoty, což z nich činí velmi atraktivní lokalitu pro realizaci investiční pobídky.

Přehled regionů v České republice s ohledem na podmínky podpory:

Zdroj: CzechInvest

V rámci naší činnosti zajistíme následující:

  • posouzení vhodnosti Vašeho záměru,
  • doporučení vhodného druhu investiční pobídky,
  • vypracování veškerých potřebných náležitostí a jejich přeložení ke schválení,
  • zajištění průběžné komunikace s agenturou CzechInvest,
  • komplexní informační podporu po celou dobu čerpání investiční pobídky.

Jako ve všech oblastech našeho působení i zde platí, že klient nikdy nic nepíše. Veškerá příprava dokumentů včetně odborných technických textů je vždy na našich zaměstnancích. Investiční pobídky jsou nyní v určitých regionech výhodnější než kdykoliv předtím a byla by škoda tuto příležitost nevyužít.