​Pro koho jsou určeny nové výzvy na podporu výzkumu, vývoje a inovací – EPSILON

15. ledna 2018

V průběhu roku 2018 budou opět otevírány výzvy na podporu výzkumu, vývoje a inovací vyhlašované Technologickou agenturou České republiky (TAČR) či Agenturou pro podnikání a inovace (API) v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). V následujících týdnech a měsících Vám budeme potenciálně nejzajímavější výzvy pro podniky blíže představovat, ukážeme Vám, v čem jsou specifické, pro koho jsou nejlépe využitelné, a připojíme rovněž příklady úspěšných projektů, na nichž jsme se podíleli.

Jako první bude v únoru 28. února 2018 zveřejněna výzva programu EPSILON. Jedná se o jeden ze základních programů podpory výzkumu a vývoje pro podniky v České republice. Projekty by měly být zaměřeny především na oblasti životní prostředí, energetiku a dopravu. Spolupráce s vysokou školou není nutná, s ohledem na zvýšenou procentuální podporu až o 15 % ji zpravidla doporučujeme. V rámci tohoto programu jsou obvykle řešeny technicky náročnější výzkumné či vývojově projekty, které zároveň mají silnou nosnou myšlenku a vysokou inovativnost. Náklady se většinou pohybují v rozmezí vyšších jednotek až nižších desítek milionů korun, délka trvání projektu bývá několik let.

V loňské výzvě jsme uspěli například s projektem na dobu tří let za 25,5 mil. Kč, který propojoval oblasti informačních technologií a výroby zdravotnických přístrojů. Na projektu se podílí čtyři uchazeči. Hlavní uchazeč působí v oblasti informačních technologií a řeší software výsledného produktu, dalšími uchazeči pak jsou výrobce zdravotnických přístrojů, který má na starost hardware, a dvě vysoké školy, jež se podílí na vývoji a certifikaci finálního produktu.

Tento projekt představuje jednu ze dvou modelových situací, která zde často nastává. Dva uchazeči z různých oblastí soukromé sféry se podílejí na vývoji jednotlivých komponent finálního řešení, v rámci vysoké školy poté probíhá jeho certifikace či testování. Druhou obvyklou kombinací uchazečů je podnik a vysoká škola. V tomto případě dochází v podniku k vývoji finálního řešení, vysoká škola zajišťuje jeho testování, případně se podílí na vývoji některých komponent (typicky může jít např. o naprogramování řídícího softwaru pro vyvíjený stroj).

Při zvažování účasti v programu EPSILON je nutné uvědomit si některé základní souvislosti. Vyhodnocování žádosti standardně probíhá přibližně 6 měsíců a samotný výzkum a vývoj může být zahájen až po schválení žádosti. Žádosti jsou tak podávány pro projekty, které se budou rozbíhat až v roce 2019. Příprava žádosti je časově poměrně náročná. Vždy záleží na konkrétní situaci uchazeče (v jakém stavu je příprava projektu, zda je již navázána spolupráce s vysokou školou atd.). Obecně platí, že je dobré začít připravovat podklady alespoň měsíc až dva před podáním žádosti, aby byl zajištěn dostatečný čas na posouzení vhodnosti projektu a následnou přípravu kvalitní dokumentace. V případě, že zvažujete dotační podporu Vašeho výzkumného či vývojového projektu, je ideální čas začít situaci řešit. Rádi Vám v tom pomůžeme.

Základní specifikaci programu Epsilon včetně rozsahu našich služeb můžete nalézt zde.

Kontaktní osoba pro program EPSILON: Ing. Jakub Klimeš, tel. +420 727 829 873, email: klimes@resea.cz.