Robotizace a státní podpora

21. května 2020  ·  Ing. Martin Bednář

Jedním z důsledků současné situace s pandemií Covid-19 je i snaha o snížení firemních nákladů a současně větší zabezpečení výrobního prostředí vůči možnému šíření infekcí a virů. V této souvislosti řada firem může zvažovat investice do robotizace jednotlivých výrobních pracovišť. Z hlediska státní podpory se toto téma dá uchopit dvěma směry - prostřednictvím dotací či odčitatelné položky na výzkum a vývoj. Známější a častěji uplatňovanou variantou jsou jednoznačně dotace. Pro účely pořízení robotických pracovišť se dají velmi dobře využít programy Inovace či Technologie. Výhodou této cesty je vyšší míra podpory (dle velikosti podniku 25 - 45 % způsobilých výdajů). Nevýhodou je nutná časová souslednost záměru s termíny dotačních programů a rovněž také povinnost realizovat na pořízení dané technologie výběrové řízení.

Proto některé firmy preferují řešení robotizace výrobních pracovišť prostřednictvím daňového odpočtu. V tomto případě se fakticky jedná o výzkum a vývoj nového výrobního procesu. Obvykle je manuální práce nahrazována částečně či plně automatizovanou. Je zde nutné uvědomit si odlišnou strukturu uznatelných nákladů. Zatímco u dotací do nákladů vstupuje investice (pořízení robotického pracoviště), u odčitatelné položky jsou mezi nákladové položky zařazeny osobní náklady, materiál a odpisy. Pořízení robotického pracoviště je tak pro účely podpory uplatněno dle konkrétní situace jako materiál nebo odpis, který je vždy následován vývojem nového výrobního procesu (osobní náklady zaměstnanců). Pointou zde není prostý nákup robotického pracoviště a jeho uvedení do provozu, musí být realizována i vývojová činnost. Robotické pracoviště tak nahrazuje manuální provoz a zároveň jej rozšiřuje (disponuje širší škálou funkcí, které je nutné vyvinout a otestovat). Výhodou tohoto řešení je absence výběrových řízení a možnost zahájit projekt kdykoliv bez ohledu na termíny dotačních výzev, nevýhodou pak menší podpora (19 %).

Ať už se jako firma rozhodnete pro kteroukoliv z výše uvedených cest, jsme schopni posoudit Váš záměr a následně připravit veškerou dokumentaci potřebnou pro získání podpory.