Seminář Výzkum a vývoj – novinky a přístup finanční správy

24. ledna 2020  ·  Ing. Martin Bednář

Na konci února pořádáme ve spolupráci se společnostmi Daně a Audit s.r.o. a QCM, s.r.o. seminář Výzkum a vývoj - novinky a přístup finanční správy. Seminář proběhne 26.2.2020 v Brně.

V rámci semináře se zaměříme na:

  • aktuální vývoj kontrol správce daně a průběžné změny v posuzování projektů,
  • rozdíl mezi činnostmi výzkumu a vývoje a inovacemi, které do daňového odpočtu zahrnout nelze,
  • správné zaúčtování nehmotného majetku, který může být výstupem výzkumně vývojové aktivity,
  • praktické dopady novelizace zákona od 1.4.2019 na uplatňování projektů.

Seminářem Vás provedou: Ing. Dagmar Beránková, Ing. Michal Linhart, Ing. Jakub Tománek. Bližší informace k místu konání, harmonogramu semináře a k přihlášení můžete nalézt zde:

26. 2. 2020 Brno