Seminář Výzkum a vývoj – novinky a přístup finanční správy

14. září 2019  ·  Ing. Martin Bednář

Na přelomu září a října pořádáme ve spolupráci se společnostmi Daně a Audit s.r.o. a QCM, s.r.o. seminář Výzkum a vývoj - novinky a přístup finanční správy. Seminář pořádáme 24.9.2019 v Praze a 9.10.2019 v Ostravě.

V rámci semináře se zaměříme na:

  • Aktuální vývoj kontrol správce daně a průběžné změny v posuzování projektů.
  • Rozdíl mezi činnostmi výzkumu a vývoje a inovacemi, které do daňového odpočtu zahrnout nelze.
  • Správné zaúčtování nehmotného majetku, který může být výstupem výzkumně vývojové aktivity.
  • Praktické dopady novelizace zákona od 1.4.2019 na uplatňování projektů.

Seminářem Vás provedou: Ing. Dagmar Beránková, Ing. Michal Linhart, Ing. Jakub Tománek. Bližší informace k místu konání, harmonogramu semináře a k přihlášení můžete nalézt zde:

24. 9. 2019 PRAHA
9. 10. 2019 OSTRAVA