Šestá výzva programu DELTA (TAČR)

4. dubna 2018  ·  Ing. Martin Bednář

Dne 6.6.2018 by Technologická agentura České republiky (TAČR) měla vyhlásit a současně pro podávání žádostí otevřít šestou výzvu programu DELTA. Tento program je zaměřen na podporu výzkumných či vývojových projektů. které probíhají ve spolupráci s partnery z následujících zemí:

 • Čína: regiony Zhejiang (Če-ťiang) a Jiangsu (Ťiang-su),
 • Tchaj-wan,
 • Německo,
 • Jižní Korea,
 • Vietnam.

Na jednom projektu se musí podílet minimálně dva účastníci (jeden z České republiky, druhý z partnerské země), kteří nemohou být vzájemně vlastnicky propojeni. Obvykle se však projektu účastní více subjektů – typicky český podnik a česká vysoká škola doplněni podnikem a vysokou školou z partnerské země. Jedná se často o náročnější mezinárodní výzkumně-vývojové projekty s délkou řešení jeden až dva roky.
V rámci minulé výzvy byla maximální podpora na jeden projekt 20 mil. Kč, maximální výše podpory pak 74 % způsobilých výdajů projektu jako celku. Za způsobilé výdaje jsou považovány:

 • osobní náklady,
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů po dobu realizace projektu,
 • náklady na smluvní výzkum a patenty,
 • režijní a provozní náklady.

Dle dosud publikovaných informací Technologickou agenturou České republiky je možné, že lhůta pro podání žádostí bude pouze 20 dní. S ohledem na tento fakt i obecnou vyšší časovou náročnost přípravy mezinárodního projektu doporučujeme se účastí v tomto programu začít zabývat s dostatečným časovým předstihem. V rámci našich činností jsme schopni Vám pomoci v následujících oblastech:

 • posoudíme relevanci Vašeho projektu pro dotační účely,
 • pomůžeme Vám sestavit vhodný koncept projektu,
 • poradíme Vám ve výběru partnera a smluvním vypořádání Vašeho vztahu,
 • sepíšeme žádost včetně všech příloh,
 • vypracujeme veškeré podklady pro projektový management (žádosti o platbu, monitorovací a závěrečné zprávy atd.),
 • obhájíme projekt v případě kontroly řídicího orgánu.

Pro bližší informace mne neváhejte kontaktovat na níže uvedeném telefonním čísle či emailu. Rádi s Vámi probereme Váši vizi a pokusíme se z ní vytvořit úspěšný dotační projekt.