Trio za námi, TREND před námi

9. dubna 2019  ·  Ing. Martin Bednář

Dnes byly zveřejněny výsledky čtvrté výzvy dotačního programu Trio. Jsme rádi, že jsme v této výzvě (stejně jako v předešlých) opět dokázali uspět a skončili mezi podpořenými projekty. Jako v každé výzvě tohoto programu byla laťka úspěchu vysoko a řada projektů skončila mezi nepodpořenými. Ať už z důvodu nízkého počtu bodů ke schválení či nízkého počtu bodů k podpoře (tzn. splnily formální podmínky, ale bylo podáno více kvalitnějších projektů). V květnu 2019 bude otevřen program TREND, který je vymezenými oblasti velmi podobný loňské výzvě programu Trio. Základní osa klíčových (tzv. KETs) zůstala, byla však rozšířena o oblasti blízké IT oborům a navázána na koncepci Průmysl 4.0. Pro neúspěšné žadatele v programu Trio tak TREND představuje ideální možnost podpory projektu. Z našeho pohledu nyní není důvod otálet. Neuspěl-li Vás projekt v programu Trio a chcete jej přesto podpořit, pomůžeme Vám. Díky našim bohatým zkušenostem s náročnými projekty výzkumu a vývoje v těžkých programech jsme schopni posoudit vhodnost Vašeho projektu a následně připravit veškerou potřebnou dokumentaci.