Tvorba technického dokumentu jako tvůrčí činnost

6. listopadu 2020  ·  Jaroslav Polák

O práci specialisty technické dokumentace jsme na našem blogu již psali v článcích Podstata práce specialisty technické domkumentace a Tvorba dotačních projektů na výzkum a vývoj ve společnosti RESEA. Jedná se o činnost, která vyžaduje analytické myšlení, schopnost rychle pochopit složitou problematiku a umění výstižně, věcně správně a srozumitelně popsat, čeho se daný projekt výzkumu a vývoje týká. V případě, že se jedná o report, popisujeme průběh prací, které v daném zdaňovacím období proběhly, tvoříme-li dotační projekt, představujeme nosnou myšlenku a její předpokládané rozvinutí. V prvním případě obhajujeme vykonané, v případě druhém hledáme finanční podporu pro to, co vykonáno býti má.

Solidní dokument od dokumentu opravdu špičkového však odlišuje něco navíc, aspekt, který je svým způsobem třešničkou na dortu, ale třešničkou, která – zejména v případě dotačního projektu – často rozhoduje o jeho úspěšnosti. Tímto aspektem je příběh. Shrnuje-li dokument fakta, může být dobrý, ale není-li napsán jako příběh, který popisuje potenciál toužící po uskutečnění, je právě jen dobrý.

Není obtížné nalézt dobrý příběh například v nešťastném osudu milenců, tragédii žárlivce či vzestupu a pádu uzurpátora trůnu (byť nalézt příběh a dobře jej odvyprávět je přirozeně rozdíl), ale vytvořit čtivé vyprávění o novém stroji na zpracování starého papíru, to vyžaduje skutečnou lásku k věci. A přesně o to ve společnosti RESEA usilujeme. Vždy dát do textu něco víc – nakažlivé nadšení, zápal pro věc, který sdílíme s klientem, a v neposlední řadě právě ten dobrý příběh.

Nový stroj na zpracování starého papíru je pro kvalitního specialistu technické dokumentace stejně inspirativní, jako byl příběh veronských milenců pro Shakespeara. Každý projekt a každý klient je pro nás výzva k tvůrčí práci, kterou se snažíme odvést vždy na sto procent, a odměnou je nám spokojenost klienta a v případě dotačních projektů velmi vysoká míra jejich úspěšnosti. Rovněž skutečnost, že někteří naši klienti využívají námi vytvořených dokumentů pro marketingové a prezentační účely, nás velmi těší.

Máte nápad, který si přímo vynucuje uskutečnění? Pak nepředkládejte hodnotitelům pouhá fakta, takových projektů jim rukama projdou stovky či tisíce. Nabídněte příběh, který dokáže zaujmout! Rádi vám v tom pomůžeme.