V čerpání evropských financí v roce 2019 bylo Česko úspěšné

17. února 2020  ·  Bc. Iveta Macková

V roce 2019 bylo příjemcům proplaceno takřka 100 miliard korun, schváleno téměř 70 tisíc nových projektů a podařilo se vyčerpat všechny prostředky, které by v opačném případě propadly. Další takřka 4 desítky miliard korun přinese České republice plnění tzv. milníků.

Z celkových finančních prostředků určených na české projekty pro období 2014-2020 v hodnotě zhruba 580 miliard korun bylo dosud přiděleno téměř 85 procent prostředků (bez výkonnostní rezervy). Evropská komise byla zažádána o více než čtyřicet procent jejich hodnoty.

Za uplynulý rok byla Evropská komise žádána o proplacení téměř 87 miliard korun, proplaceno bylo 93,3 miliard. Navíc bylo také schváleno 67 tisíc nových projektů za dalších 98,5 miliard korun, z nichž se více než 52 tisíc vztahovalo k Programu rozvoje venkova.

Prostředky, které byly přiděleny na rok 2016, se podařilo beze zbytku vyčerpat ve stanoveném termínu do konce roku 2019. Vedle vyjednaných financí byla také projednána zmíněná výkonnostní rezerva ve výši 36,6 miliard korun. Uvedené prostředky budou použity pro realizaci programů v oblastech, kde je bude možno efektivně a včas využít.

S přispěním řídících orgánů, které jsou odpovědné za jednotlivé programy a díky koordinační práci Ministerstva pro místní rozvoj, jehož úloha spočívá v monitoringu průběhu čerpání, předcházení a řešení rizik, se podařilo v uplynulém roce využít evropské prostředky na sto procent. Peníze z období let 2014-2020 bude možné čerpat až do konce roku 2023.

Zdroj:
https://dotaceeu.cz/cs/statistiky-a-analyzy/cerpani-v-obdobi-2014-2020