Vezme si Británie příklad z financování výzkumu a vývoje v US?

13. dubna 2021  ·  Mgr. Hana Chajdová

Uvědomíme-li si, že výzkum a vývoj vytváří pro firmy konkurenční výhodu a tím pádem jej nezanedbávají, můžeme být spokojeni. Naproti tomu státem financovaný výzkum vede k utlumení ekonomického růstu, neboť dojde ke stažení vědců ze soukromého sektoru do univerzit. Toto je v kostce tvrzení, které uvedl vědec Terence Kealey na stránkách Cato Institute. Na odchod Británie z EU a konec spolupráce na evropských výzkumných grantech se tedy dívá velmi pozitivně a nechuť britské vlády kompenzovat tuto mezeru by spíše uvítal. Uvádí příklad, kdy vědci propuštění ze státního sektoru v 70. letech v USA přispěli poté v soukromých firmách k takovým vynálezům, jako je počítačová myš, laserová tiskárna, Ethernet a e-mail. Stát tak za této situace mohl těžit z nových technologií, zisků firem a vytvořených pracovních míst navzdory očekávanému utlumení růstu produktivity. Kealey zmiňuje také fakt, že ke zvýšení produktu na hlavu i k většímu blahobytu v západních zemích dříve přispěla globalizace. Když bylo možné dovážet levnou pracovní sílu domů nebo přesunout výrobu do zahraničí, mohly firmy snížit výdaje na výzkum a vývoj. Nyní se ovšem situace poněkud změnila, a pokud nebudou mít firmy přístup k levné pracovní síle, opět budou vynakládat vyšší investice do výzkumu a vývoje. Kealey tak předpokládá, že pokud se vláda rozhodne nesplnit plánované rozšíření rozpočtu na vědu a výzkum, mohlo by dojít k vzestupu britské ekonomiky „ve stylu Silicon Valley“.

Zdroj: Víkendář: Nová Silicon Valley a státem financovaný výzkum a vývoj - Patria.cz