Virtuální realita se může stát dostupnější

21. listopadu 2019  ·  Ing. Michael Kolařík

Nová technologie představená vědci z Bristolské univerzity může přinést zásadní posun v dostupnosti a kvalitě systémů pro virtuální realitu. Jedná se o cenově dostupný robotický systém pro takzvanou heptatickou odezvu.

Heptatická odezva označuje vjemy, které vnímáme hmatem. Systém pro heptatickou odezvu tedy v kontextu virtuální reality označuje systém pro simulaci hmatových vjemů.

Věrohodná heptatická odezva je velkou výzvou ve vývoji široce dostupných VR systémů. V současnosti používané systémy pro virtuální realitu již mají poměrně pokročilé nástroje umožňující zrakovou a sluchovou simulaci pomocí dvouobrazovkových brýlí a stereofonních sluchátek, kterými můžou s vhodným softwarem modelovat VR. Rovněž technologie pro snímání pohybu samotného uživatele jsou na velmi pokročilé úrovni. Ovšem heptatická odezva představuje problém. V současnosti lze snadno vyvolat matový vjem, ale zabránit tomu, aby se uživatelovy ruce a prsty dostaly do míst, kde se ve virtuální realitě nachází jiný objekt, je náročnější. Slouží k tomu robotické systémy, které ale jsou velmi drahé a představují zásadní omezení případného praktického využití VR.

Systém vyvinutý na Bristonské univerzitě funguje na standardně používaném principu robotických paží, které v případě potřeby působí odpor uživatelovým pažím a rukám, ale je koncipovaný tak, aby poskytoval stejné výsledky při mnohem nižší výrobní ceně. K tomu bylo využito technologií 3D tisku, většina čistě mechanických komponent je vytvořena z plastu a vyráběna právě touto metodou. Rovněž při výběru motorů a elektroniky kladli velký důraz na jednoduché konstrukce a dostupné materiály. Tím srazili výrobní cenu na dvacetinu běžných nákladů, přičemž ale jsou schopni poskytovat odezvu nejen rukám a pažím, ale i jednotlivým prstům.

S touto cenou by se zařízení pro virtuální realitu stalo dostatečně dostupným pro běžnější využití. Očekávané směry rozvoje spadají zejména do oblasti simulátorů a trenažerů, ale očekává se i využití v zábavním průmyslu.