Vyhlášení 4. výzvy programu Epsilon (TAČR)

2. března 2018

Dne 28.1.2018 byla zveřejněna 4. výzva programu Epsilon. V rámci této výzvy mohou být podpořeny projekty výzkumu či vývoje ze široké škály průmyslových odvětví. Žádosti lze podat od 1.3.2018 do 12.4.2018, proces zpracovávání žádosti by tak měl být zahájen co nejdříve. Za nejzásadnější změny oproti předchozím výzvám lze považovat povinnou účast aplikačního garanta na projektu a nutnost cílit výstup projektu do jednoho z předem definovaných směrů. Bližší informace o parametrech výzvy můžete nalézt zde. S veškerými povinnými náležitostmi projektu Vás rádi osobně seznámíme.

Kontaktní osobou pro dotační program Epsilon je Ing. Jakub Klimeš, tel. +420 727 829 873, email: klimes@resea.cz.