Vyhodnocení IV. výzvy programu Aplikace

6. srpna 2018  ·  Ing. Martin Bednář

Ministerstvo průmyslu na obchodu na svém webu zveřejnilo výsledky IV. výzvy programu Aplikace. Hranice pro schválení projektu nakonec vzrostla pouze nepatrně na 64,5 bodu (hranice pro splnění podmínek této výzvy byla 60 bodů). Veškeré naše projekty blíže popsány v minulém článku tak výzvou úspěšně a s velkou bodovou rezervou prošly. Současně toto vyhodnocení poskytuje dobrý obrázek o obtížnosti jednotlivých dotačních programů na podporu výzkumu a vývoje. Zatímco v Epsilonu byla v minulém roce hranice průchodu mírně vyšší, v programu Trio se pohybovala okolo 90 bodů. Při konzultaci projektů se vždy snažíme nahlížet na ně komplexně a zhodnocovat mimo jiné i to, v kterém dotačním programu mají nejvyšší šanci uspět. Loni se nám toto komplexní posouzení projektů dařilo, jelikož jsme uspěli se všemi projekty podávanými do třech výše zmíněných programů.

Věděli jste, že průběžně lze sledovat vyhodnocování všech výzev z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)? Kompletní přehled naleznete na webu Ministerstva průmyslu na obchodu.