Výzkumné projekty EU získají dodatečných 80 milionů euro

4. prosince 2019  ·  Bc. Iveta Macková

Poslanci Evropského parlamentu ve druhé polovině září schválili dodatečných 100 milionů euro, v přepočtu více než 2,5 miliardy korun, na programy Horizont 2020 a Erasmus +. Po navýšení tedy dosáhne celkový rozpočet na výzkum a mobilitu studentů v roce 2019 výše 15,2 miliardy eur, což představuje sumu 393 miliard korun.

Rozpočet prvního, rámcového výzkumného a inovačního programu Evropské unie, bude navýšen o 80 milionů euro na výzkumné projekty včetně těch souvisejících s klimatickými změnami na Zemi zaměřenými na hledání efektivnějších a ekologičtějších způsobů letecké a automobilové dopravy.

Další navýšení rozpočtu – o 20 milionů euro – bylo schváleno na program pro mobilitu mládeže Erasmus +. Finance z tohoto programu jsou určeny zejména na studijní pobyty studentů v zahraničí, které přispívají k jejich lepšímu zvládnutí cizích jazyků a snadnějšímu uplatnění absolventů na trhu práce

V dalším hlasování se europoslanci dohodli, že členským zemím vrátí z rozpočtu 2018 částku 1,8 miliardy euro v podobě snížení příspěvků zemí do rozpočtu Evropské unie.