Změna pravidel odčitatelné položky na výzkum a vývoj

10. července 2018  ·  Ing. Martin Bednář

Dlouhodobě diskutovaná podoba podmínek pro uplatňování daňových odpočtů na výzkum a vývoj dozná změn. Firmy budou nově (pravděpodobně od roku 2019) finančnímu úřadu pouze hlásit zahájení projektu výzkumu a vývoje, veškerá dokumentace pak bude moci být zpracována až ke dni podání daňového přiznání. Výsledkem by mohlo být snížení počtu projektů napadených správcem daně z důvodu formálních pochybení v datu zahájení projektu. Detaily navrhovaného řešení si můžete přečíst zde.