Změna pravidel odčitatelné položky na výzkum a vývoj byla schválena

14. března 2019  ·  Ing. Martin Bednář

Průběžně jsme Vás připravovali na to, že podmínky odčitatelné položky na výzkum a vývoj budou v roce 2019 změněny. Příslušná novela zákona nyní již prošla schvalovacím procesem a čeká se pouze na podpis prezidenta. Účinná by měla být od dubna 2019. Zásadní změna oproti současnému stavu spočívá především v povinnosti hlásit finančnímu úřadu zahájení realizace projektu výzkumu a vývoje. Touto povinností však odpadne nutnost k datu zahájení projektu zpracovávat dokument Projekt výzkumu a vývoje, což doposud přinášelo řadu komplikací. Mělo by tak dojít ke zjednodušení administrativních náležitostí. Podrobněji jsme o tom, jak se daná změna může projevit a co vše se oproti současnému stavu změní informovali v tomto článku.