Změny způsobilých výdajů v programu Úspory energie - Fotovoltaické systémy

2. ledna 2018

Dne 2.1.2018 byla pro podávání žádosti otevřena druhá výzva programu Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu. V rámci této výzvy došlo k poměrně zásadní změně uznatelných způsobilých výdajů. Nově jsou uznatelné i náklady na energetický audit a projektovou dokumentaci, jejichž vynaložení bylo nutné pro podání žádosti. Byla tak odstraněna jedna z nelogických komplikací podání žádosti, kdy žadatel musel vynaložit před podáním žádosti pro samotnou možnost účastnit se dotačního programu částku pohybující se minimálně ve vyšších desítkách tisíc korun, aniž by mu byla následně (v případě schválení žádosti) proplacena. Bližší zdůvodnění nově uznatelných výdajů definovaných v dokumentu Vymezení způsobilých výdajů je uvedeno v níže přiloženém obrázku.Definice nově uznatelných výdajů na energetického auditora a projekční dokumentaci před podáním žádosti