Blog

Potvrzena nová výzva v programu Trio

23. května 2018  ·  Ing. Martin Bednář

Poslední dubnový den vláda rozhodla, že i v letošním roce bude opět vyhlášen program Trio. Jedná se o program na podporu na výzkum a vývoj, který byl opakovaně vyhlašován v minulých letech, letos však bylo jeho další pokračování nejisté. Nyní je již ...

Nová výzva programu Aplikace

9. května 2018  ·  Ing. Martin Bednář

V červnu by měla být vyhlášena nová výzva programu Aplikace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Jedná se o jeden ze základních dotačních programů na podporu výzkumu a vývoje v České republice, který určitě stojí za ...

Nepřímá daňová podpora na výzkum a vývoj v roce 2016

17. dubna 2018  ·  Ing. Martin Bednář

Souhrnné údaje o využívání nepřímé veřejné podpory na výzkum a vývoj za rok 2016 publikoval Český statistický úřad. Oproti roku 2015 byl zaznamenán významný pokles z pohledu celkové výše této podpory. Více informací si můžete přečíst v článku.

Nová výzva programu Inovace

13. dubna 2018  ·  Ing. Martin Bednář

V průběhu června 2018 by měla být vyhlášena nová výzva programu Inovace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Je tak správný čas si krátce přiblížit základní charakteristiky a náležitosti tohoto programu.Program ...

V návaznosti na náš seminář pořádaný k tématu odčitatelné položky na výzkum a vývoj (VaV) ve spolupráci s PricewaterhouseCoopers (PwC) v Praze přinášíme bližší obsah jednotlivých přednášek. První přednášku o zkušenostech z kontrol finančních ...

Šestá výzva programu DELTA (TAČR)

4. dubna 2018  ·  Ing. Martin Bednář

Dne 6.6.2018 by Technologická agentura České republiky (TAČR) měla vyhlásit a současně pro podávání žádostí otevřít šestou výzvu programu DELTA. Tento program je zaměřen na podporu výzkumných či vývojových projektů. které probíhají ve spolupráci s ...

Rada pro výzkum, vývoj a inovace uspořádala dne 20.3. 2018 konferenční setkání k implementaci nové Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programu účelové podpory. Více informací si můžete přečíst v článku.

Zkušenosti z kontrol finančních úřadů

13. března 2018  ·  Ing. Martin Bednář

V návaznosti na náš seminář pořádaný k tématu odčitatelné položky na výzkum a vývoj (VaV) ve spolupráci s PricewaterhouseCoopers (PwC) v Praze přinášíme bližší obsah jednotlivých přednášek. První přednášku nazvanou Zkušenosti z kontrol ...

Dne 28.1.2018 byla zveřejněna 4. výzva programu Epsilon. V rámci této výzvy mohou být podpořeny projekty výzkumu či vývoje ze široké škály průmyslových odvětví. Žádosti lze podat od 1.3.2018 do 12.4.2018, proces zpracovávání žádosti by tak měl být ...

Čeští vědci na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT implementovali první virtuální simulátor radioterapie v ČR. Více informací si můžete přečíst v článku.