Blog

Průběžně jsme Vás připravovali na to, že podmínky odčitatelné položky na výzkum a vývoj budou v roce 2019 změněny. Příslušná novela zákona nyní již prošla schvalovacím procesem a čeká se pouze na podpis prezidenta. Účinná by měla být od dubna ...

Evropské strukturální fondy nejsou jedinou možností jak dosáhnout na evropské dotace. Další příležitostí jsou tzv. komunitární programy, které se od operačních programů z pohledu žadatelů liší v několika ohledech. Zatímco v případě operačních ...

Evropská komise spustila nový portál, který obsahuje přehledy grantů a příležitostí ucházet se o veřejné zakázky. Nový portál je tak jediným místem pro vyhledávání a správu evropských grantů a smluv o veřejných zakázkách pro všechny centrálně ...

V oblasti daňových odpočtů na výzkum a vývoj se toho v posledních dnech děje opravdu hodně. Po přiznání finanční správy k peněžnímu motivování úředníků ke shazování projektů nyní finišuje schvalování novely zákona, která změní podmínky ...

Dne 4.2.2019 zveřejnily Hospodářské noviny rozsáhlou sérii článků (odkazy na dva nejdůležitější zde a zde), v rámci nichž generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová poprvé otevřeně přiznává, že úředníci finančních úřadů byli ...

Podstata práce specialisty technické dokumentace

4. února 2019  ·  Jaroslav Polák

Důležitým předpokladem kvalitního, a tedy při případné kontrole Správcem daně uznatelného výzkumného a vývojového (VaV) projektu v rámci odčitatelné položky na výzkum a vývoj dle paragrafu 2 zákona č. 130/2002 Sb. je mimo jiné kvalitně zpracovaná ...

„Vnímající“ umělá pokožka už není fikcí

30. ledna 2019  ·  Mgr. Zdeňka Březinová

Skupina vědců z několika univerzit, podporovaná americkými vědeckými institucemi (National Institute of Health, National Science Foundation) i Ministerstvem energetiky (U.S. Department of Energy), pracuje na vývoji speciálního sensoru schopného imitovat schopnost ...

Nové výkonnostní hranice pro lithium-iontové baterie

18. ledna 2019  ·  Mgr. Zdeňka Březinová

Nároky elektronických zařízení na energii se neustále zvětšují a konvenční lithium-iontové baterie, které ještě před pár lety byly horkou technologickou novinkou, dnes již dosahují svého výkonnostního limitu.Vědci z Chemické fakulty univerzity ve Vídni ...

V průběhu prosince byla vypsána IX. výzva programu Technologie zaměřená na podporu koncepce Průmysl 4.0. Výzva se shodným zaměřením zde byla už loni a setkala se s velmi rozporuplnými reakcemi. Bude tak dobré si blíže rozebrat, co se letos změnilo.V rámci ...

Nový program na podporu výzkumu a vývoje TREND

31. prosince 2018  ·  Ing. Martin Bednář

Koncem roku 2018 Technologická agentura České republiky informovala o plánovaném vyhlášení nového programu na podporu výzkumu a vývoje TREND. Tento program by měl být vyhlášen ve druhém čtvrtletí roku 2019 a zatím o něm nejsou známy bližší informace. S ...