Blog

Extrémně energeticky účinná umělá inteligence je nyní blíže realitě poté, co výzkumníci z University College London (UCL) objevili způsob, jak zlepšit přesnost výpočetního systému. Inspiraci nalezli ve fungování biologického mozku.Umělé inteligence, ...

Americký prezident Joe Biden v březnu 2021 představil plán investic do infrastruktury v hodnotě 2 bilionů dolarů a v této souvislosti upozornil na skutečnost, že vládní investice do výzkumu a vývoje v poměru k HDP v posledních 25 letech klesaly. Proto je dle ...

Vezme si Británie příklad z financování výzkumu a vývoje v US?

13. dubna 2021  ·  Mgr. Hana Chajdová

Uvědomíme-li si, že výzkum a vývoj vytváří pro firmy konkurenční výhodu a tím pádem jej nezanedbávají, můžeme být spokojeni. Naproti tomu státem financovaný výzkum vede k utlumení ekonomického růstu, neboť dojde ke stažení vědců ze soukromého ...

Nástroj na podporu oživení a odolnosti (RRF)

25. března 2021  ·  Ing. Martin Bednář

V návaznosti na hospodářský šok způsobený pandemií Covid-19 představila Evropská komise návrh nařízení, kterým se zřizuje Nástroj na podporu oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF). Tento nástroj podpoří členské státy EU v období ...

Poslední výzvy OPPIK

19. března 2021  ·  Ing. Martin Bednář

Koncem května budou vyhlášeny poslední výzvy z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Půjde o Aplikace, Inovace, Potenciál a ICT a sdílené služby - Digitální podnik. Nejedná se přitom o žádné drobné výzvy, alokace výzev ...

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

12. března 2021  ·  Ing. Martin Bednář

V průběhu léta 2021 bude Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) nahrazen novým Operačním programem Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK). Tento program bude pokrývat období let 2021 až 2027 a stejně jako u ...

Plasty jsou neodmyslitelnou a všudypřítomnou součástí našeho každodenního života. Díky zdokonalování technologií jsou stále dostupnější a jejich likvidace je již po řadu let rostoucím ekologicky palčivým tématem. Ačkoli řadu plastů je možno ...

Příznivější podmínky investičních pobídek

13. ledna 2021  ·  Ing. Martin Bednář

Na přelomu roku došlo k úpravě Nařízení vlády č. 221/2019, kterým jsou definovány podmínky pro získání investiční pobídky. Bez ohledu na region stále platí, že investiční pobídku je možno využít na pořízení strojního vybavení či investic do ...

Hydrogel, jenž by mohl napomáhat opravám poškozených nervů

15. prosince 2020  ·  Mgr. Zdeňka Březinová

Poranění periferních nervů, tedy tkání přenášejících bioelektrické signály z mozku do zbytku těla, často vede k chronické bolesti, neurologickým poruchám či paralýze až invaliditě. Vědci v prestižním vědeckém měsíčníku ACS Nano nyní publikovali ...

Tvorba technického dokumentu jako tvůrčí činnost

6. listopadu 2020  ·  Jaroslav Polák

O práci specialisty technické dokumentace jsme na našem blogu již psali v článcích Podstata práce specialisty technické domkumentace a Tvorba dotačních projektů na výzkum a vývoj ve společnosti RESEA. Jedná se o činnost, která vyžaduje analytické myšlení, ...