Blog

Vědci z MIT vyvinuli jednoduchou a nízkonákladovou technologii pro podávání výkonných léků, které jsou příliš viskózní na to, aby mohly být vpraveny do těla běžnými injekčními stříkačkami. Tato subkutánní (podkožní) injekce byla vyvinuta jako ...

Cíle výzkumu a vývoje

15. října 2020  ·  Mgr. Zdeňka Březinová

Věnuje-li se firma nebo jednotlivec výzkumně-vývojovému (VaV) projektu, musí mít jasno v tom, čeho hodlá projektem dosáhnout. Bez jasně stanoveného cíle není možno definovat konkrétní parametry projektu a stanovit obsah jednotlivých VaV činností.Existují v ...

Mikroskopické kráčející roboty řízené laserovou technologií

9. října 2020  ·  Mgr. Zdeňka Březinová

Výzkumný tým vedený vědci z Cornellské a Pensylvánské univerzity uveřejnil v časopise Nature článek „Elektronicky integrované sériově vyráběné mikroskopické roboty“ (Electronically Integrated, Mass-Manufactured, Microscopic Robots), v němž přibližuje ...

Faktory technické nejistoty

5. října 2020  ·  Mgr. Zdeňka Březinová

Faktory technické nejistoty (FTN) jsou jedním z nejzákladnějších kamenů výzkumu a vývoje (VaV). Existuje ještě několik dalších podmínek, které je nutno splnit, má-li firma či subjekt zájem odepsat si z daní náklady vynaložené na VaV projekt, bez FTN se ...

Roboti vnímající prostor jako lidé

24. září 2020  ·  Mgr. Zdeňka Březinová

Aby mohli roboti reagovat na lidské příkazy a plnit je v roli plnohodnotných domácích pomocníků, budou muset být schopni vnímat své fyzické okolí jako lidé. K učinění veškerých nezbytných rozhodnutí, si budou muset umět vytvářet mentální model svého ...

„DNA origami“: skládáním DNA k identifikaci pravidel pro vývoj vakcín

16. září 2020  ·  Mgr. Zdeňka Březinová

Metodou skládání DNA do struktur podobných virům vytvořili vědci z MIT v laboratorní misce částice podobné viru HIV. Tyto částice vyvolávají silnou reakci lidských imunitních buněk a časem by mohly sloužit jako vakcína proti HIV. Díky možnosti skládat ...

Nové tetování: kreslení elektroniky na pokožku

8. září 2020  ·  Mgr. Zdeňka Březinová

V budoucnu by lidé mohli být schopni monitorovat své zdraví jednoduchým kreslením tužkou po pokožce. Skupina inženýrů z University of Missouri zveřejnila studii, v níž se zabývá možností vytvářet zařízení pro sledování lidského zdravotního stavu ...

V rámci výzkumu a vývoje dobíjecích baterií, které by umožnily zajistit dojezd elektromobilů v řádu stovek kilometrů na jedno nabití, bylo prvním krokem nahrazení grafitových anod lithiovými. Lithium umožnilo prodloužení dojezdu elektromobilů o 30 až 50 %, ...

Vědci z Univerzity v Cambridgi experimentálně prokázali, že flotila vzájemně komunikujících autonomních automobilů umožňuje zrychlit celkový dopravní tok v městském prostředí minimálně o 35 %. Sledování dopravního toku bylo realizováno prostřednictvím ...

Podzimní dotační výzvy

26. června 2020  ·  Ing. Martin Bednář

Ačkoliv se léto ještě ani nestihlo pořádně rozběhnout, v oblasti státní podpory výzkumu, vývoje a investic už přichází čas na zamyšlení se nad podzimními výzvami. Letos bude opět otevřeno několik zajímavých výzev z Operačního programu Podnikání ...