Blog

Nové výzvy v programu ICT a sdílené služby

3. srpna 2018  ·  Ing. Martin Bednář

Koncem srpna budou pro příjem žádostí otevřeny dvě výzvy programu ICT a sdílené služby se zaměřením na podporu budování a modernizace datových center, resp. zřizování a provoz center sdílených služeb.Budování a modernizace datových centerpro příjem ...

Dotace na výzkum a vývoj - zhodnocení roku 2017

24. července 2018  ·  Ing. Martin Bednář

Léto představuje ideální čas pro bilancování nad uplynulou sezónou. Vzhledem k tomu, že se jedná rovněž o čas, když Agentura pro podnikání a inovace (API) zveřejňuje hodnocení loňských projektů v dotačním programu Aplikace, můžeme bilancování ...

Aktuální dotační příležitosti

10. července 2018  ·  Ing. Martin Bednář

Již několik týdnů jsou k dispozici informace o zásadních dotačních výzvách z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro letošní léto a podzim. Není na škodu si tak stručně připomenout o co, kdy a za jakých podmínek lze ...

Změna pravidel odčitatelné položky na výzkum a vývoj

10. července 2018  ·  Ing. Martin Bednář

Dlouhodobě diskutovaná podoba podmínek pro uplatňování daňových odpočtů na výzkum a vývoj dozná změn. Firmy budou nově (pravděpodobně od roku 2019) finančnímu úřadu pouze hlásit zahájení projektu výzkumu a vývoje, veškerá dokumentace pak bude moci ...

Aktualizace harmonogramu výzev v OPPIK

31. května 2018  ·  Ing. Martin Bednář

Koncem května byl aktualizován harmonogram letošních výzev v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Termíny hlavních výzev by měly být následující:Aplikace - datum vyhlášení 15.6.2018, příjem žádostí od 28.8.2018 ...

Potvrzena nová výzva v programu Trio

23. května 2018  ·  Ing. Martin Bednář

Poslední dubnový den vláda rozhodla, že i v letošním roce bude opět vyhlášen program Trio. Jedná se o program na podporu na výzkum a vývoj, který byl opakovaně vyhlašován v minulých letech, letos však bylo jeho další pokračování nejisté. Nyní je již ...

Nová výzva programu Aplikace

9. května 2018  ·  Ing. Martin Bednář

V červnu by měla být vyhlášena nová výzva programu Aplikace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Jedná se o jeden ze základních dotačních programů na podporu výzkumu a vývoje v České republice, který určitě stojí za ...

Nepřímá daňová podpora na výzkum a vývoj v roce 2016

17. dubna 2018  ·  Ing. Martin Bednář

Souhrnné údaje o využívání nepřímé veřejné podpory na výzkum a vývoj za rok 2016 publikoval Český statistický úřad. Oproti roku 2015 byl zaznamenán významný pokles z pohledu celkové výše této podpory. Více informací si můžete přečíst v článku.

Nová výzva programu Inovace

13. dubna 2018  ·  Ing. Martin Bednář

V průběhu června 2018 by měla být vyhlášena nová výzva programu Inovace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Je tak správný čas si krátce přiblížit základní charakteristiky a náležitosti tohoto programu.Program ...

V návaznosti na náš seminář pořádaný k tématu odčitatelné položky na výzkum a vývoj (VaV) ve spolupráci s PricewaterhouseCoopers (PwC) v Praze přinášíme bližší obsah jednotlivých přednášek. První přednášku o zkušenostech z kontrol finančních ...