Blog

Návštěva domova pro seniory

19. června 2020  ·  Ing. Martin Bednář

V návaznosti na zapojení naší firmy do akce Ježíškova vnoučata jsme dne 17.6. navštívili Domov pro seniory Kosmonautů, kde jsme v zimě splnili vánoční přání panu Stanislavovi v podobě ruských kuželek. Vzhledem k tehdejšímu nepříznivému počasí a ...

Robotizace a státní podpora

21. května 2020  ·  Ing. Martin Bednář

Jedním z důsledků současné situace s pandemií Covid-19 je i snaha o snížení firemních nákladů a současně větší zabezpečení výrobního prostředí vůči možnému šíření infekcí a virů. V této souvislosti řada firem může zvažovat investice do ...

Klimatické inženýrství se stalo novým fenoménem doby

14. dubna 2020  ·  Bc. Iveta Macková

Změny podnebí na Zemi, konkrétně celkové oteplování planety, představují problém pro veškerý její život. Hlavními negativními projevy jsou růst sucha spojený mj. se zvyšujícím se nedostatkem vody, rozšiřování pouští a vlny stoupajících a ...

Řada firem v současné době řeší, jak maximalizovat provozní finance výrazně narušené dopady krize vyvolané pandemii koronaviru. Dle aktuálního průzkumu publikovaného Hospodářskými novinami by pětina podnikatelů ocenila odpuštění daní za rok 2019, ...

Oznámení o zahájení projektu výzkumu a vývoje

2. dubna 2020  ·  Ing. Martin Bednář

Včera uplynul rok od chvíle, kdy nabyla účinnosti novela zákona zavádějící povinnost ohlašování nových projektů výzkumu a vývoje potenciálně vhodných pro odčitatelnou položku na výzkum a vývoj správci daně. Dá se tak již poměrně dobře hodnotit, ...

NASA zahájí výzkumy kultivace tkání a buněk ve vesmíru

1. dubna 2020  ·  Bc. Iveta Macková

Výzkumy zaměřené na kultivaci tkání, úbytek kostí a fágovou terapii (používá bakteriofágů k léčbě bakteriálních infekcí) budou spolu s dalšími vědeckými experimenty zahájeny v mezinárodní vesmírné stanici na kosmické lodi Northrop Grumman.Výzkum ...

Dubnové dotační výzvy z TAČR

23. března 2020  ·  Ing. Martin Bednář

V dubnu 2020 bude Technologická agentura České republiky (TAČR) vypisovat několik zajímavých výzev na podporu výzkumu a vývoje v různých oblastech (DOPRAVA 2020+, TREND, Prostředí pro život). V následujících řádcích si představíme jejich základní ...

Česko stouplo v žebříčku inovativních ekonomik světa

4. března 2020  ·  Bc. Iveta Macková

Žebříček šedesáti nejvíce inovativních ekonomik světa již po osmé zveřejnila agentura Bloomberg. Srovnání inovační výkonnosti jednotlivých států světa bylo provedeno na základě tzv. Bloomberg Innovation Indexu, který osm let analyzuje desítky ...

V čerpání evropských financí v roce 2019 bylo Česko úspěšné

17. února 2020  ·  Bc. Iveta Macková

V roce 2019 bylo příjemcům proplaceno takřka 100 miliard korun, schváleno téměř 70 tisíc nových projektů a podařilo se vyčerpat všechny prostředky, které by v opačném případě propadly. Další takřka 4 desítky miliard korun přinese České republice ...

Českou hlavu získal Miroslav Bárta

10. února 2020  ·  Bc. Iveta Macková

Nejprestižnější české vědecké ocenění za vědu a výzkum – Českou hlavu převzal v listopadu 2019 egyptolog a archeolog Miroslav Bárta prorektor filosofické fakulty Univerzity Karlovy.Cena Česká hlava je udělována již osmnáct let, přičemž od roku 2006 ji ...