Blog

Čtvrtá veřejná soutěž programu Trio

3. září 2018  ·  Ing. Martin Bednář

Dne 3.9.2018 byla Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) vypsána čtvrtá veřejná soutěž dotačního programu Trio. Jedná se o jeden ze základních programů podpory výzkumu a vývoje, který je zaměřen především na náročnější projekty realizované ve ...

Vyhodnocení IV. výzvy programu Aplikace

6. srpna 2018  ·  Ing. Martin Bednář

Ministerstvo průmyslu na obchodu na svém webu zveřejnilo výsledky IV. výzvy programu Aplikace. Hranice pro schválení projektu nakonec vzrostla pouze nepatrně na 64,5 bodu (hranice pro splnění podmínek této výzvy byla 60 bodů). Veškeré naše projekty blíže ...

Nové výzvy v programu ICT a sdílené služby

3. srpna 2018  ·  Ing. Martin Bednář

Koncem srpna budou pro příjem žádostí otevřeny dvě výzvy programu ICT a sdílené služby se zaměřením na podporu budování a modernizace datových center, resp. zřizování a provoz center sdílených služeb.Budování a modernizace datových centerpro příjem ...

Dotace na výzkum a vývoj - zhodnocení roku 2017

24. července 2018  ·  Ing. Martin Bednář

Léto představuje ideální čas pro bilancování nad uplynulou sezónou. Vzhledem k tomu, že se jedná rovněž o čas, když Agentura pro podnikání a inovace (API) zveřejňuje hodnocení loňských projektů v dotačním programu Aplikace, můžeme bilancování ...

Aktuální dotační příležitosti

10. července 2018  ·  Ing. Martin Bednář

Již několik týdnů jsou k dispozici informace o zásadních dotačních výzvách z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro letošní léto a podzim. Není na škodu si tak stručně připomenout o co, kdy a za jakých podmínek lze ...

Změna pravidel odčitatelné položky na výzkum a vývoj

10. července 2018  ·  Ing. Martin Bednář

Dlouhodobě diskutovaná podoba podmínek pro uplatňování daňových odpočtů na výzkum a vývoj dozná změn. Firmy budou nově (pravděpodobně od roku 2019) finančnímu úřadu pouze hlásit zahájení projektu výzkumu a vývoje, veškerá dokumentace pak bude moci ...

Aktualizace harmonogramu výzev v OPPIK

31. května 2018  ·  Ing. Martin Bednář

Koncem května byl aktualizován harmonogram letošních výzev v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Termíny hlavních výzev by měly být následující:Aplikace - datum vyhlášení 15.6.2018, příjem žádostí od 28.8.2018 ...

Potvrzena nová výzva v programu Trio

23. května 2018  ·  Ing. Martin Bednář

Poslední dubnový den vláda rozhodla, že i v letošním roce bude opět vyhlášen program Trio. Jedná se o program na podporu na výzkum a vývoj, který byl opakovaně vyhlašován v minulých letech, letos však bylo jeho další pokračování nejisté. Nyní je již ...

Nová výzva programu Aplikace

9. května 2018  ·  Ing. Martin Bednář

V červnu by měla být vyhlášena nová výzva programu Aplikace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Jedná se o jeden ze základních dotačních programů na podporu výzkumu a vývoje v České republice, který určitě stojí za ...

Nepřímá daňová podpora na výzkum a vývoj v roce 2016

17. dubna 2018  ·  Ing. Martin Bednář

Souhrnné údaje o využívání nepřímé veřejné podpory na výzkum a vývoj za rok 2016 publikoval Český statistický úřad. Oproti roku 2015 byl zaznamenán významný pokles z pohledu celkové výše této podpory. Více informací si můžete přečíst v článku.